Blog

Wat wordt in 2020 de parkeerbeheertrend?

Wat wordt de parkeerbeheertrend van 2020? Dat is voor het komende magazine de vraag voor het Parkeerpanel. Marc Moonen, sleutelfiguur bij Kwirkey, geeft zijn visie op deze vraag. "Aan de parkeerbeheerder de uitdaging om zaken met elkaar te verbinden, waardoor deze parkeerregisseur wordt."

2020 gaat in het teken staan van optimaliseren! Optimaliseren van de klantbeleving, optimaliseren van het gebruik van parkeervoorzieningen en optimaliseren van het gebruik van de beschikbare data. Er zijn (ook bij het aanstaande parkeerbeheercongres) veel bedrijven die zich heel actief bezig houden met digitaliseren, klantbeleving, gebruik van beschikbare parkeerdata en het ontsluiten van parkeerdata. In 2020 gaan hier enkele lijnen samenkomen en wordt niet alleen nog maar ontwikkeld omdat het technisch kan, maar omdat het aansluit bij de klantvraag. Door beter aan te sluiten bij de klantvraag, vergroot je de acceptatie van het parkeren en worden kosten lager. Een voorzichtige cultuurverandering in parkeerland.

Er worden nu al steeds vaker participatie-trajecten gestart bij parkeervraagstukken. Vaak hoor je hierbij dat bezoekers, maar ook bewoners een parkeerplaats dicht bij het bezoekdoel willen tegen een laag tarief. Door deze groepen een keuze te geven waar ze kunnen parkeren en de verschillen in tarief per locatie duidelijk te maken is er voor iedereen een geschikte oplossing mogelijk. Hier komen data, wensen en technische mogelijkheden bij elkaar. Aan de parkeerbeheerder de uitdaging om deze zaken met elkaar te verbinden, waardoor deze parkeerregisseur wordt. Geen baan met negatieve associaties meer, maar een functie die juist mogelijkheden biedt aan de klant en daardoor als heel positief en innovatief gezien gaat worden. Parkeren wordt weer leuk!

Lees ook:
'Wees meer bewust van de vraagstukken van morgen'
'Specialistische kennis wordt steeds noodzakelijker'Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel