ErGis


`Inzicht in uw buitenruimte`
ergis.nl/ Eemnes , Nederland

Optimale combinatie van inzicht en verbetering van uw buitenruimte Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht in kaart te hebben op welke locaties objecten hebben staan. Met ingang van 2020 zijn gemeenten zelfs verplicht inzichtelijk te hebben wat deze objecten zijn. Maar waarom dan niet een stapje verder zetten en ook de beheerstatus van deze objecten inzichtelijk hebben? Een optimale combinatie van beheer, data en GEO-informatie maakt een compleet inzicht en beheer van de buitenruimte mogelijk. Het wordt zo eenvoudig om weg- en straatmeubilair digitaal in kaart te brengen en daarmee te inventariseren. Denk hierbij aan verkeers- en straatnaamborden, toeristische bewegwijzering, NBD bebording, wegwijzers op fietspaden, openbare verlichting, wegmarkering, fietspadpalen, afzetpalen, afvalbakken, parkbankjes, etc. Tijdens de verkeerskundige analyse is tegelijk een toetsing van de aanwezige bebording op “nut en noodzaak” een goede aanvulling. Gedurende de inspectieperiode wordt over de te inventariseren objecten (dragers, verkeersborden, straatnaamborden, spiegels, enz.) gedetailleerde beheerinformatie opgenomen. Inventarisaties leiden gemiddeld tot een sanering van 10-20% van het bordenbestand. Vanuit de bevindingen is tegelijk ook een beheeradvies voor reiniging, herstel, vervanging of verwijdering aanwezig. De vakspecialisten van ErGIS vertalen uit de buitenruimte opgenomen data in concrete verbetervoorstellen, waardoor optimale verkeersveiligheid in de openbare ruimte tot stand wordt gebracht.

Bedrijfsfoto's

Contactgegevens

Bramenberg 22
3755BZ
Eemnes, Nederland
035-30 38 480

info@ergis.nl
ergis.nl/