Adriaan Walraad


  0654764813

Adriaan Walraad (1968) combineert een brede verkeerskundige achtergrond met een bedrijfskundige achtergrond. Daarnaast heeft hij bij Universiteit Leiden de specialisatieopleiding gerechtelijk deskundige gevolgd. Hij is de enige verkeerskundige die certificering als verkeersveiligheidsauditor combineert met opleiding als gerechtelijke deskundige.
Vanuit die achtergrond is mobiliteit een maatschappelijk organisatievraagstuk. En wordt de tevredenheid over mobiliteit niet alleen bepaald door de manier waarop mobiliteit vorm krijgt, maar juist door de beleving ervan.
Adriaan Walraad heeft de HBO opleiding mobiliteit (verkeerskunde) in Almere, voor Windesheim Flevoland, succesvol neergezet. Vanaf het begin staat de opleiding bovenaan in alle benchmarks. Sinds 2016 werkt hij daar alleen nog als vakdocent. Sindsdien heeft hij zijn certificering als gerechtelijk deskundige op het gebied verkeer, vervoer, mobiliteit en RO afgerond. Adriaan Walraad kan daar zijn vakkennis (o.a. Handboek Verkeersveiligheid CROW), werkervaring en onderwijservaring goed gebruiken. Daarnaast is het interessant om waardevol zijn voor uiteenlopende personen en organisaties, in verschillende rollen. Daarom en daarvoor heeft hij ook een eigen bedrijf.

ruimtelijkeontwikkeling duurzaamheid verkeersveiligheid imagineering recht bedrijfskunde verkeersplanologie burgerparticipatie cocreatie assetmanagement

Werk & projectervaring

  • project Coördinator opleiding Mobiliteit (verkeerskunde) Windesheim Flevoland 01-08-2012 - Recent - Almere o.a. ontwikkelen curriculum opleiding mobiliteit, coördinatie, vakdocent, sociale media
  • project Onafhankelijk adviseur Walraad Verkeersadvisering BV 01-08-1996 - Recent - Houten o.a. interimmanagement, procesmanagement, coaching verkeersgerelateerde disciplines, handboek verkeersveiligheid (CROW 261, later ook Engelstalig verschenen)
  • project Coordinator team verkeersplanologie gemeente 's-Hertogenbosch 01-08-2014 - 01-08-2012 - 's-Hertogenbosch o.a. coördinatie van het team verkeersplanologie, studie oost-westverbindingen, B5
  • project Docent NHTV, academie SLM en imagineering academy 01-08-2004 - 01-08-2010 - Breda o.a. ontwikkelen verkeersveiligheid in het curriculum, bedrijfskunde, brug slaan tussen verkeerskunde en imagineering