Jeroen Mensink


Jeroen Mensink is architect (JAM* architecten, Amsterdam), auteur (Stromen & Verblijven, Vinex Atlas) en werkt part time voor de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft. Zijn werkterreinen zijn architectuur, stedenbouw en openbare ruimte.