Roel van den Bosch


 

Persoonsgegevens

 Naam  van den Bosch
 Voornaam  Roel 
 Woonplaats  Heeze 
 Organisatie  BoschSpoor
 Functie  eigenaar / adviseur
 Expertise  railinfra (heavy rail, light rail), interactie tussen overheid, vervoerder en infrabeheerder 
 E-mailadres roel@boschspoor.nl
 Telefoonnummer  040 226 2198 / 06 5343 0599
 Website  www.boschspoor.nl

 


Competenties:
Ruime ervaring van “ballastbed tot directiekamer” in technisch, bestuurlijke en politieke complexe omgeving.


 


Waarom Movinnio Adviseur
Een adviseur is dienstverlenend. Hij neemt niet het werk over, maar helpt en ondersteunt de mensen in de organisatie. Alleen door de ervaring van het zelf doen leert de organisatie. Met ondersteuning door een ervaren adviseur wordt enerzijds snel resultaat bereikt en is anderzijds het blijvend effect groter.


 


Curriculum Vitae
Competenties en vaardigheden (maximaal 100 woorden): Deskundig, onafhankelijk, integer en werken binnen vooraf afgesproken kaders. Adviezen zijn kort en bondig, praktisch toepasbaar en waar nodig vertaald naar de doelgroep van de opdrachtgever. Opzetten en implementeren van een strategische beheervisie, beheer en onderhoudsplannen, contracten beheer en onderhoud. Maken van een quick scan, second opinion op kostenramingen en het uitvoeren van assessments. Bij  geschillen tussen partijen proces begeleiding, onafhankelijke bemiddeling en het geven van een bindend advies. Lead Assessor bij ISA-werkzaamheden (veiligheidstoets).Gevolgde opleidingen en cursussen: Civiele Techniek (TU Delft, 1978), Senior Management Leergang Nijenrode (1996), Mediatrainingen, Mansal, Yellow Book.Werkervaring:


2009 – heden     zelfstandig adviseur BoschSpoor


2001 – 2009         Principal Consultant bij AEA Technology Rail BV / DeltaRail BV


1998 – 2001         Directeur Beheer en Instandhouding Railinfrabeheer BV


1994 – 1997         Regiodirecteur, regio Zuid, Railinfrabeheer BV


1991 – 1980         diverse technische en managementfuncties bij Dienst Infrastructuur, Nederlandse Spoorwegen


1979 – 1980         Projectontwikkelaar, Wilma Projectontwikkeling