Nieuws

Elektrische auto's mogen goedkoper parkeren

Uiterlijk vanaf 2021 mogen gemeenten bepalen hoeveel korting elektrische auto's krijgen op parkeertarieven. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zal een wetsvoorstel indienen om het mogelijk te maken dat gemeenten zelf kunnen bepalen hoe groot de korting wordt.

Op dit moment mogen de tarieven voor parkeerplekken, parkeervergunningen en laadplekken alleen worden gedifferentieerd op basis van de parkeerduur, de parkeertijd, de ingenomen oppervlakte en de ligging van de terreinen of weggedeelten.

Gemeenten krijgen in het besluit geen bevoegdheid om onderscheid te maken in het parkeertarief van verschillende niet-emissieloze voertuigen. Dit betekent dat er geen verschil wordt voorzien voor het parkeertarief voor de dieselauto en het tarief voor een benzineauto, omdat zo’n verschil niet bijdraagt aan het doel van de maatregel, namelijk de overgang naar zero-emissie te ondersteunen. Of gemeenten dit instrument gaan gebruiken en de mate van differentiatie, zal afhankelijk zijn van lokale voorkeuren en omstandigheden.

Effecten verlaagde parkeertarieven

De staatssecretaris heeft aan CE Delft gevraagd om de effecten van verlaagde parkeertarieven op de aanschaf van emissieloze voertuigen in beeld te brengen. “Daaruit blijkt dat de maatregel bijdraagt aan de aankoop van emissieloze voertuigen en daarmee ook aan verbetering van de luchtkwaliteit. De onderzoekers geven aan dat de effectiviteit van deze maatregel groter zal zijn indien die wordt ingezet als onderdeel van een breder beleidspakket, zoals opgenomen in het ontwerp-Klimaatakkoord. In een dergelijke situatie kunnen parkeermaatregelen een sterk attentie-effect hebben, wat inhoudt dat de prijsverandering over het algemeen goed zichtbaar is”, zo schrijft Van Veldhoven in haar brief.

Emissieloze voertuigen

De gemeente Amsterdam volgt deze ontwikkelingen met veel interesse en staat er positief tegenover, zegt een woordvoerder tegen Het Parool. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s geen uitstoot meer mogen hebben. “Lagere parkeertarieven zijn een belangrijk instrument om de transitie naar emissieloze voertuigen een extra impuls te geven’’, aldus Van Veldhoven.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel