Nieuws

Conditiemeting infrastructuur, van theorie naar praktijk met NEN en Arcadis

De markt optimaal informeren in alle facetten van het onderhoudsproces, waarbij gebruik gemaakt wordt van NEN 2767-4, en ervoor zorgen dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers de methodiek uit die norm naar de praktijk kunnen vertalen. Dat is wat NEN en Arcadis willen bewerkstelligen met de leergang ‘NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur’. De leergang bestaat uit drie modules en de eerste training gaat van start in september.

NEN 2767-4  biedt een objectieve en eenduidige inspectiemethodiek op basis van een visuele inspectie van bouw- en installatiedelen. Het juist toepassen van de norm stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de onderhoudsinspecteur, maar ook de verwachtingen vanuit het management dienen nauwkeurig afgestemd te worden op de (on)mogelijkheden die NEN 2767-4 biedt. Onzorgvuldige toepassing en onverwachte praktijksituaties kunnen tot veel vragen leiden. NEN heeft daarom  deze leergang  ontwikkeld, waarbij zowel de methodiek als de toepassing in de praktijk aan bod komen. 


Inhoud modules

De eerste twee modules worden behandeld in een klassikale training, de derde module is een begeleide praktijkinspectie op locatie:

  • In de eerste module wordt duidelijk gemaakt op welke gebieden NEN 2767-4 wordt toegepast en hoe de methodiek (uit  NEN 2767-1) werkt.
  • In de tweede module wordt aan de hand van een casus de kennis van de methodiek praktisch toegepast voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan.
  • De laatste module vindt op locatie plaats. Onder begeleiding van een ervaren trainer inventariseert en inspecteert de inspecteur (in spe) de aanwezige gebreken en vult het inspectieformulier correct in, inclusief het maken van een rapportage. Voor de opdrachtgevers een nuttige dag om te begrijpen hoe inspecteurs te werk gaan en waar zij op letten.

Voor wie

De training is onder andere bestemd voor beheerders en eigenaren van infrastructureel vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, inspecteurs, adviseurs en managers c.q. medewerkers van aannemers. Ook personen die verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding van inspectiewerk voor meerjarenonderhoudsplannen of prestatiecontracten onderhoud op basis van NEN 2767-4 kunnen de training volgen.

 

Samenwerking met Arcadis

NEN stelt zich ten doel dat de deelnemers ook daadwerkelijk met de inhoud van een norm in de praktijk aan de gang kunnen. Hiervoor kan extra dienstverlening gewenst zijn die NEN zelf niet levert, maar zijn partners wel. NEN en Arcadis zijn deze samenwerking aangegaan, omdat de werkzaamheden en diensten complementair zijn en elkaar versterken. NEN is sterk in het verzorgen van trainingen en workshops, de expertise van Arcadis ligt vooral bij advies en consultancy. Zo wordt optimaal voorzien in de informatiebehoefte van de klant en wordt geborgd dat de norm op een juiste manier in de praktijk wordt toegepast.

 

Meer informatie en inschrijving

Bekijk de trainingspagina voor meer informatie, het programma en aanmelding. Voor inhoudelijke informatie over deze leergang: Mark Leenaers, Programma- en productmanager, telefoon (015) 2 690 379 of e-mail  mark.leenaers@nen.nl.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel