Nieuws

Mens centraal in aanpak openbare verlichting

Tijdens de LED Expo 27 en 28 januari in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch lanceerde Filip van der Heijden de OVL.NL werkgroep Licht & Omgeving. “Licht & Omgeving richt zich op op het licht in en verlichting van de openbare ruimte, benaderd vanuit architectuur, stedenbouw of landschapsarchitectuur, waarbij het welbevinden van mensen centraal staat.” Aldus Van der Heijden, van Lichtvormgevers in 's Gravenmoer, tijdens de openingsmeeting in ’s Hertogenbosch.

 

“De gebruikers van de openbare ruimte moeten zich prettig voelen en goed kunnen functioneren. En dat vraagt om een brede inzet van disciplines van architecten, stedenbouwkundige, landschapsarchitecten, maar ook van gemeenten, leveranciers, advieswereld.” Aldus Van der Heijden.

 

Integraal

Zoals ook elders in de bouw- en ontwerpkolom is ook in de openbare verlichting een trend gaande om met elkaar aan tafel te zitten, om zo - al in een vroeg stadium - problemen en opgaven in kaart te brengen. Van der Heijden: “Tot nu toe zijn we altijd gewend geweest om het proces in stukjes op te knippen – elke discipline zijn eigen stukje – maar dat is niet meer van deze tijd. We moeten de opgaven in de openbare verlichting integraal oplossen. Een van de doelstellingen van de werkgroep Licht & Omgeving is om deze beweging naar integraal werken te stimuleren en traditionele processen te doorbreken.”

 

Startoverleg

Aansluitend op de lancering van Licht & Omgeving vond tijdens LED Expo het startoverleg plaats van de werkgroep. Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen waren aangeschoven, als ook gemeenten, markt en adviesbureaus. “De nieuwe integrale werkwijze vraagt om expertise op vele vlakken, waaronder licht, psychonomie, beleid, onderzoek, visie, toegankelijkheid, implementatie en techniek. In de interdisciplinaire werkgroep wordt deze expertise ingebracht, onderzocht en geëvalueerd. Dit moet onder meer resulteren in een implementatiemethode.”

 

Tweede bijeenkomst

Joost de Natris, van Karres + Brands, gaf een uiteenzetting over het project Hoekenrodeplein in Amsterdam-Zuidoost, een showcase van up to date openbare verlichting. Duidelijk werd dat een goed implementatie methode dit project enorm zou hebben geholpen. Als het aan de werkgroep ligt wordt zo’n methode op basis van de praktijk doorontwikkeld. Vanwege die praktische oriëntatie van de werkgroep was Van der Heijden blij met de input van Den Haag. Werkgroep lid Douwe Zijlstra van deze gemeente nodigde de werkgroep uit om kennis te maken met de Haagse OVL methode. Op 1 maart vindt daar de tweede bijeenkomst plaats van de werkgroep Licht & Omgeving.

 

Geïnteresseerd om mee te praten, of mee te denken, over licht en omgeving? Meld je dan hier aan.

 

Filip van der Heijden is gasthoofdredacteur van de eerste uitgave van het nieuwe magazine Ruimte & Licht dat Acquire Publishing in samenwerking met OVL.NL en Expo Proof uitgeeft in combinatie met het gelijknamige on line platform. Klik hier voor meer informatie.

 Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel