Nieuws

Gezocht: innovatief 'bouwhek'

Fijnstof, stank, geluid, horizonvervuiling en verkeersstremmingen. Bouwprojecten horen bij leefbare en economisch sterke steden, maar bouwwerkzaamheden in de stad worden steeds vaker als overlast ervaren. Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat (AMROR) willen deze problemen, die burgers ervaren, verminderen en daarmee de leefbaarheid in de stad vergroten.

Een deel van de overlastproblemen kunnen worden aangepakt door een nieuw soort multifunctionele fysieke barrière tussen werkzaamheden en openbare ruimte te plaatsen. Deze barrière moet enerzijds de werkplek beschermen tegen vandalisme, diefstal en ongeoorloofde toegang, en anderzijds de omgeving beschermen tegen overlast vanaf de werkplek.

 

Uitnodiging voor de markt

Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat (AMROR) nodigen, samen met het ministerie van Economische Zaken, marktpartijen uit deel te nemen aan een open competitie om te komen tot innovatieve (technologische) oplossingen. Economische Zaken stelt vier ton beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken van voorstellen en de onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten van geselecteerde voorstellen. De AMROR-partijen stellen ieder een halve ton beschikbaar om de nieuwe producten daadwerkelijk in de praktijk te testen. Marktpartijen kunnen zich inschrijven op TenderNed voor deze competitie.

 

Kijk hier voor meer informatie en inschrijven>>Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel