Nieuws

Ondernemers ZuidoostZuid beheren zelf openbaar groen

Eind juni ondertekenden Emile Jaensch (portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling) en Henry Koopman ( directeur Beheer en Handhaving) een overeenkomst voor de pilot waarbij stadsdeel Zuidoost een deel van het groen in de openbare ruimte in beheer uitgeeft aan de Vereniging van Eigenaren (ZuidoostZuid) van bedrijfspanden aan de Paasheuvelweg. Nog niet eerder werd een dergelijke zelfbeheerovereenkomst ondertekent, wat deze samenwerking uniek maakt voor Amsterdam.

In september start stadsdeel Zuidoost met de herinrichting van het entreegebied van de Paasheuvelweg. De herinrichting is in nauwe samenwerking met de Vereniging van Eigenaren ZuidoostZuid (ZoZ) tot stand gekomen en ontworpen door de Deltavormgroep. Het kantoren- en bedrijventerrein ZuidoostZuid is gelegen tussen het AMC, de Muntbergweg, de A9 en de spoorverbinding Amsterdam-Utrecht.

 

Hoogwaardige laan

Het huidige entree-gebied heeft een sober karakter, maar krijgt door de herinrichting een uitstraling van een hoogwaardige laan met volwassen bomen, kleurrijke beplanting door de seizoenen heen en vernieuwde autorijwegen en fietspaden.

 

Kwaliteitseisen

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zijn naar verwachting in november gereed. Daarna wordt het gebied als pilotproject in zelfbeheer uitgegeven aan de Vereniging van Eigenaren, die voor minimaal 5 jaar het groen in de openbare ruimte zal onderhouden. Als de pilot succesvol verloopt, zal deze vorm van zelfbeheer ook in andere delen van het kantoor- en bedrijventerrein worden ingezet.

 

Ondernemers nemen verantwoordelijkheid

Emile Jaensch is verheugd met deze ontwikkeling: ”Het stadsdeel kent een lange historie met zelfbeheer, zoals bij Kralenbeek en de kinderboerderijen. Maar daar zijn het de bewoners die gebieden in zelfbeheer nemen. Het is prachtig om te zien dat ondernemers hun verantwoordelijkheid willen nemen voor het beheer van het gebied waarin zij werken. 

 

Een van de beste kantoorlocaties van Nederland

Door op deze manier invloed uit te kunnen oefenen op de werkomgeving, wordt het gebied aantrekkelijker voor andere bedrijven als vestigingslocatie. Het kantorengebied Amsterdam Zuidoost-Centrum staat al in de top 5 van beste kantoorlocaties van Nederland. Wellicht dat deze samenwerking het begin kan zijn van veel moois voor het kantorengebied ZuidoostZuid.”


Gezamenlijke belangen

De eigenaren van de kantoor- en bedrijfsruimten ZuidoostZuid hebben zich sinds januari 2014 verenigd met als doel de gezamenlijke belangen te behartigen. Hierbij wordt onder meer ingezet op het aantrekkelijker maken van het kantoorgebied voor gebruikers en de kwaliteit van de openbare ruimte naar een hoger niveau te tillen, door onder andere een professionele vormgeving en de verzorging van het beheer.

Bron: www.zuidoost.amsterdam.nl

Deel dit artikel