Nieuws

Klimaatadaptatie: maak gebruik van burgers en bedrijfsleven

“De discussie over klimaatadaptatie spitst zich toe op de openbare ruimte. En lijkt daarmee vooral een zaak van de overheid. Maar de grote winst in het transformeren van steden om klimaatbestendig te worden is het mobiliseren van de private partijen in steden. Het private en corporatiebezit is omvangrijk; daar ligt nog een enorme opgave.” Dat zegt Bart Bomas, van BVR in Rotterdam.

 

Bomas organiseert tijdens de Week van de Openbare Ruimte op 21-23 april op het Landgoed De Vanenburg op de Dag Ruimte & Stad een werkatelier over klimaatadaptatie. In zijn werkatelier richt Bomas het vizier niet op het technisch, probleemoplossend kader maar focust hij op burgers en bedrijven en corporaties, en hoe die in beweging te krijgen. Beelden en kansen voor de stadseconomie spelen daarbij de hoofdrol.

 

BVR heeft ervaring met deze onorthodoxe invalshoek. In opdracht van het ministerie van I&M onderzocht BVR in Rotterdam, Arnhem, Kampen en Eindhoven de mogelijkheden om burgers enthousiast te maken voor klimaatadaptatie.

 

Het onderzoek, ingebed in het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, leverde verrassende resultaten op. Een van de conclusies was dat  ’klimaatbestendig zijn’ een enorme kans is voor steden. “Klimaatadaptatie is een instrument in city marketing. Maak je stad onderscheidend door met burgers en bedrijven gezamenlijk op te trekken. Het geeft de stad een enorme positieve boost in de waardering door de buitenwereld. In het werkatelier geven we handvaten hoe je zo’n proces succesvol aanpakt.” 

 

Geinteresserd in het werkatelier Klimaatadaptatie, onder leiding van Bart Bomas? Kijk op de Week van de Openbare Ruimte. U kunt zich daar ook aanmelden.

 Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel