Nieuws

Provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland gaan circulair bouwen

De provincie Noord-Holland en brancheorganisatie Bouwend Nederland gaan samen circulair bouwen. Zij hebben hiertoe afspraken vastgelegd in een samenwerkingsagenda. Beide partijen streven ernaar om in 2050 bij de bouw van woningen zoveel mogelijk materialen te hergebruiken die in het verleden al ergens anders voor gebruikt zijn.

De afspraken sluiten aan bij de landelijke ambitie. In 2023 wil de Nederlandse overheid, zowel landelijk als provinciaal, al circulair aanbesteden en uiterlijk in 2050 moet de gebouwde omgeving volledig circulair zijn ingericht. De plannen van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland kunnen helpen bij het vergroten van kennis, omdat zij met vier circulaire testprojecten starten.

Omslag naar een circulaire economie

“Als we een duurzame toekomst willen, is de omslag naar een circulaire economie essentieel”, vertelt Jack van der Hoek, gedeputeerde duurzaamheid van de provincie Noord-Holland. “Dat moet in het hele proces worden meegenomen, van ontwerp tot eindproduct. We kunnen dit als overheid niet alleen realiseren, we hebben elkaar nodig, bijvoorbeeld om van het afval of restproduct van de één de grondstof voor de ander te maken.”

De plannen van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland helpen bij het vergroten van kennis, omdat zij met vier circulaire testprojecten starten. In de pilots is onder meer aandacht voor circulaire ontwerpprincipes, de creatie van circulaire grondstoffen en waardeterugwinning.

Materiaal hoogwaardig hergebruiken

“In de bouw wordt circa 95 procent van het afval gerecycled”, zegt Niels Doodeman, voorzitter Bouwend Nederland regio Randstad Noord. “Echter, daarbij gaat de kwaliteit van de grondstof veelal achteruit door vermenging met materiaal van een lagere kwaliteit: puin dat wordt verwerkt in asfalt bijvoorbeeld. In een circulaire economie zullen we meer materiaal hoogwaardig hergebruiken, bijvoorbeeld zodat kozijnen ook weer dienst gaan doen als kozijnen. Als sector merken we dat de politiek dit vaak wel wil, maar dat we in de praktijk op drempels stuiten.”

Klimaat niet vergeten

Naast circulariteit is in de vier pilotprojecten ook aandacht voor klimaatverandering. “We moeten op alle vlakken rekening houden met de impact die klimaatverandering op onze leefomgeving heeft, zoals hittestress (overmatige warmte) in binnensteden en water dat na hoosbuien niet weg kan stromen in dicht-gebouwde gebieden. Door anders te ontwikkelen en te bouwen. Ook daar dragen wij als overheden en bouwers graag samen aan bij”, aldus Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Holland.

Met dat doel hebben provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland afspraken gemaakt om tijdens de ontwikkeling van plannen vroegtijdig de effecten van klimaatverandering in beeld te brengen en de uitkomsten daarvan mee te nemen. Ingenieurs- en adviesorganisatie Arcadis helpt bedrijven, steden en landen bij het bedenken van oplossingen voor de effecten van klimaatverandering.

Bron:  Bouwend NederlandDit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel