Nieuws

Stedenbouwers tillen Eindhoven naar hoger niveau

De stedenbouwkundigen van PosadMaxwan, mobiliteitsadviseurs van Goudappel Coffeng, ingenieurs van Tauw en procesmanagers van APPM werken samen aan een ontwikkelplan voor het centrum van Eindhoven.

Dit ontwikkelplan wordt opgesteld in opdracht van gemeente Eindhoven. Dit plan maakt het mogelijk de groei van het centrum in goede banen te leiden en daarnaast de gezondheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te vergroten.

Intregreren van plannen

Tussen 2020 en 2050 krijgt Eindhoven een kwart van de stad erbij aan woningen en inwoners, zo is de verwachting. De stad heeft veel in huis om zich te meten met belangrijke Europese stedelijke regio's als het gaat om economische concurrentiekracht, vitaliteit en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Hierdoor staat de Brabantse stad voor een aantal uitdagingen. 


Voor het ontwikkelplan dat nu opgesteld wordt, integreert het team de al bestaande studies en plannen voor de vergrote binnenstad, het Emmasingelkwadrant en de Internationale Knoop XL. Daarnaast voegt het ontwikkelplan een nieuwe dimensie toe door een overkoepelende visie en tactische keuzes voor verdichting te formuleren.

Centrum van de toekomst

Met zoveel opgaves en keuzes is het van belang om een afwegingskader te creëren waarmee bestuurders beslissingen kunnen nemen, waarvoor ze in dialoog gaan met bewoners en belanghebbenden. Aan de basis van het ontwikkelplan liggen drie hoofdvragen ten grondslag: 

1. Welk centrum zouden we willen zijn?
2. Welk centrum kunnen we zijn? 
3. Wat voor centrum gaan we worden?


Het team brengt eerst de identiteit, ambities en draagkracht in beeld voor het gebied, alsook de onderliggende systemen voor water, mobiliteit en groen. Dit gebeurt op basis van stresstests, data en inzichten om zo een beeld te geven van het centrum dat Eindhoven kan en wil zijn. Vervolgens worden drie mogelijke toekomstscenario's voor het centrum geschetst. 


Tot slot geeft het ontwikkelplan antwoord op de vraag wat voor centrum het gaat worden. Met dit kan de stad werken aan het centrum als duurzaam, toekomstbestendig en prettig woon-, werk- en verblijfsgebied. Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel