Nieuws

Volwaardige scanoplossing voor Breda

De gemeente Breda gaat een volwaardige scanoplossing inzetten voor de parkeerhandhaving op straat. De gemeente heeft samen met Empaction een afwegingskader opgesteld voor de digitalisering van de parkeerketen.

Een scanoplossing omvat niet alleen een scanvoertuig, maar bijvoorbeeld ook de centrale backoffice en de integratie daarvan met de huidige parkeersystemen van de gemeente Breda. De volgende stap is de implementatie van de scanoplossing, hiermee wordt begin september 2019 gestart.

Afwegingskader

Als specifiek onderdeel van het afwegingskader zijn twee hoofdonderdelen onderzocht: de handhaaforganisatie en de scantoepassing. Met andere woorden de ‘mens’ en ‘middelen’ kant. De inzet van scanvoertuigen is een serieuze optie om het handhaafproces te optimaliseren. Op verzoek van de gemeente Breda heeft Empaction een advies uitgebracht over het nut en de noodzaak van een scanvoertuig voor de parkeercontrole op straat.

Gunstiger resultaat

Op basis van dit advies is de inzet van een scanvoertuig een optimalisatie van het huidige handhaafproces. Dit geeft meer grip en inzicht in het handhaafproces en een efficiëntere inzet van mensen en middelen en daarmee een structureel gunstiger resultaat op de parkeerexploitatie tot gevolg heeft. Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel