Nieuws

Extra fiscale prikkels voor elektrische auto's

De elektrische auto kan opnieuw op steun rekenen van het kabinet. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede kamer toegezegd dat zijn beleid zich richt op een ‘meer massale doorbraak’ van elektrische auto’s’. ‘Ook in het komende decennium blijven fiscale prikkels nodig om aan te zetten tot duurzaam en elektrisch autorijden,’ aldus Wiebes.

De staatsecretaris is verantwoordelijk voor het bedenken van nieuwe regels rondom de autobelastingen. De voorgenomen aanpassingen zullen binnen afzienbare tijd onthuld worden. Wiebes: ‘Het kabinet is voornemens het stelsel van autobelastingen te vereenvoudigen, waarbij de totale in huidige wetgeving vastgelegde lasten in het autodomein niet worden verhoogd. Waren de inkomsten uit BPM in 2007 nog 7.200 euro per verkochte auto, in 2013 bedroegen die nog maar ruim 2.700 euro per auto. Bovendien is inmiddels de CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s in Nederland de laagste in Europa en het aandeel (semi-) elektrische auto’s het hoogste. Ik merk daarbij op dat wij ook zeer sterk inzetten op aanscherping van Europees bronbeleid; dit komt uit de evaluatie naar voren als zeer effectief, relatief efficiënt, weinig verstorend en goed.’Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel