Nieuws

Zwolle start met stadslandbouw nabij Berkum

Op woensdag 2 maart 2016 is het startsein gegeven voor het gebruik van grond in Zwolle-Berkun voor stadslandbouw. "Het gaat om biologische landbouw in de stadsrand in combinatie met natuur- en landschapsverbetering, recreatieve toegankelijkheid en directe afzet van producten op de stad," aldus Jos van Leussen, initiatiefnemer van dit project.

Er wordt een proefveld ingericht met een oppervlakte van 32 hectare. Deze en toekomstige proefvelden zijn ter beschikking gesteld door BPD, Trebbe Projecten en Landschap Overijssel. Het budget om de plannen verder uit te werken wordt beschikbaar gesteld door Rabobank IJsseldelta, BPD en Landschap Overijssel. 
 

Samensmelting landbouw en landschap

"Door toegenomen druk op grond en ruimte in de stad is er steeds meer vraag naar herkenbaar en lokaal geproduceerd voedsel. Stad en platteland raken steeds meer met elkaar vervlochten. BPD ziet als gebiedsontwikkelaar kansen voor deze nieuwe vorm van landbouw met een natuurlijke plek in en om de stad," zegt Frans Holleman, directeur van BPD. 


Hans Gerritzen, senior adviseur Landelijk gebied van Landschap Overijssel, licht toe dat ‘het inrichtings- en beheerplan voor stadslandbouw door Landschap Overijssel wordt opgesteld'. "De doelstelling bij dit inrichtingsplan is dat landbouw en landschap op een natuurlijke wijze in elkaar overvloeien. Ruim 20 hectare grasland zal worden omgeturnd van het relatief eenvormige grasland in een meer kruidenrijk biologisch beheerd grasland. Ook wordt een strook ingericht op ontwikkeling van bloemrijk grasland en plas-drasstroken. Het graslandbeheer is tevens gericht op de toename van de weidevogels. Onderdeel van het proefveld is dat een graanakker wordt voorzien van een bloemrijke akkerrand. Ook wordt er een struinpad (een boerenlandpad) aangelegd, dat zal aansluiten op bestaande wandelroutes en wegen."
 

Startsein

Het startsein vond plaats op het kantoor van Landschap Overijssel. De bedoeling is dat in 2016 meer ondernemers en grondeigenaren zich gaan aansluiten bij dit initiatief. Partijen spraken de intentie uit om het proefveld verder uit te breiden en tekenden de overzichtstekening van het proefveld, dat in de komende weken verder wordt uitgewerkt.


Naast vertegenwoordigers van de betrokken partijen waren ook docenten van Warmonderhof, vertegenwoordiging van de gemeente Zwolle en Provincie Overijssel en programmadirecteur Nationale Parken van het Ministerie van Economische Zaken, Kees Lever, aanwezig. Hij was bezig met een ‘meeloopdag' bij Frans Holleman om een kijkje in elkaars zakelijke wereld te nemen.Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel