Nieuws

'Last mile staat voor goede voorzieningen voor voetganger, fiets en ov'

Het aantal autoritten moet naar beneden in de Rotterdamse binnenstad en de beschikbare ruimte zal anders worden ingericht. Voor het laatste stukje van de reis zetten ze in de havenstad onder meer in op wandelen.

Goede voorzieningen voor voetganger, fietser en openbaar vervoer kunnen het proces van minder auto's in de stad versnellen. “Het reduceren van het aantal autoritten in de stad en het thema last mile wordt vaak gekoppeld aan smart mobility oplossingen", zegt Kristiaan Leurs van de gemeente Rotterdam. "Maar ik vind juist dat last mile staat voor goede voorzieningen voor voetganger, fiets en ov. Vooral het te voet afleggen van het laatste stukje van de reis, ontbreekt nog wel eens in gemeentelijk beleid.”

Schonere lucht in groene stad

Het aantal parkeerplaatsen gaat naar beneden de komende jaren, zover is duidelijk. Er moet meer groen komen in de stad. Om de juiste afwegingen te maken worden er veel onderzoeken gedaan, zo zegt Leurs. “Zo hebben we in kaart gebracht wie er over de Coolsingel rijden. Het blijkt dat veel automobilisten die gebruik maken van de Coolsingel, helemaal niet in de binnenstad hoeven te zijn. Veel van deze mensen hebben een alternatief in de vorm van openbaar vervoer, fiets of andere route om de binnenstad. Door te kiezen voor een andere inrichting van de Coolsingel, meer ruimte voor verblijven, de voetgangers en fietsers, en door de rijstroken te verminderen naar één per rijrichting, worden de alternatieven aantrekkelijker.

Meeste loopbewegingen

Minder parkeerplekken, meer groen en meer schone mobiliteit en met de benenwagen of het ov. Dat alles om de leefbaarheid van de stad te verbeteren. In Rotterdam wordt nu al relatief veel gelopen, weet Leurs. “We hebben de het hoogste aandeel loopbewegingen van de vier grote steden. We gaan nu meer kennis ontwikkelen over de voetganger. Een stukje smart walking is, om gemeentelijk beleid en plannen te ontwikkelingen, wel noodzakelijk. “Het is goed om te weten hoeveel voetgangers er zijn in de stad, wie is de voetganger en waar lopen ze wel en juist ook niet. Er is wereldwijd veel kennis over voetgangers. Het is goed om te kijken of deze gegevens overeenkomen met een stad als Rotterdam.”Rotterdam al een tijdje bezig met meer aandacht voor de voetganger. Leurs: "Naast kennisontwikkeling over de voetganger worden plekken en routes vanuit de voetganger ontworpen. Denk bijvoorbeeld maar aan het plein voor het Centraal Station. Happy streets is een Rotterdamse beweging waarbij naast de gemeente ook enthousiaste rotterdammers meedoen. Experimenteren is hierbij de werkvorm om te onderzoeken hoe de publieke ruimte beter, inclusiever en duurzamer gebruikt kan worden."

Het hele interview met Kristiaan Leurs verschijnt in PARKEER24 nummer 2, april 2019. 
Dit nummer, met als thema last mile en parkeren, wordt het eerste digitale magazine van PARKEER24. Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief van PARKEER24 en ontvang het magazine in je mailbox.    Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel