Nieuws

Steenwijkerland gaat voor duurzaam

Het speelruimteplan van de gemeente Steenwijkerland voor de komende jaren is gebaseerd op de toepassing van duurzame, gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige materialen. Ook de thema’s veiligheid en milieu spelen een centrale rol bij de besluitvorming.

Belangrijke speerpunten zijn het “informeel“ spelen en de combinatie van jong en oud op de sport en speelplek die kunnen ontdekken en ervaren. Kinderen houden van klimmen en klauteren en daarom wordt geïnvesteerd in avontuurlijke en uitdagende speelplaatsen.


Verder zijn er de aspecten beheer en onderhoud die op een volledige aandacht mogen rekenen. Het huidige beheersysteem maakt veel inzichtelijk en draagt bij inzake een optimale inspectie en onderhoudcyclus.


Zandondergronden worden momenteel nog gereinigd maar de intentie is de vervanging ervan, gezien de kosten en nadelen zoals slijtage aan toestellen en vloeren. Gietrubberondergronden zullen na afschrijving niet meer worden toegepast. Hoge kosten bij reparatie en gecompliceerde botbreuken bij valpartijen zijn hier mede de oorzaak van.


Het gebruik van Dekowood houtsnippers is na jarenlange ervaring erg positief te noemen. Veilig, valdempend, duurzaam en erg voordelig in aanschaf en onderhoud. In het kader van groene en gezonde schoolpleinen gaat de voorkeur uit naar de Dekowood ondergronden bij de speeltoestellen.


Verder zullen de basisscholen in de gemeente na schooltijd geopend blijven zodat ook buurtkinderen gebruik mogen maken van alle speelfaciliteiten. Kortom, er zullen in 2019 en de nabije toekomst al de nodige veranderingen zichtbaar zijn.Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel