Nieuws

Laanbomen essentieel voor vitale groene stad

Samenwerking en kennisuitwisseling tussen alle betrokken partijen bij openbaar groen, is een must om tot kwaliteitsverbetering te komen van het groen in de openbare ruimte. Zo luidde de centrale boodschap van het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’, dat op woensdag 27 juni plaatsvond op de Floriade in Venlo.

Laanbomen essentieel voor vitale groene stad

Vitale stad

Op deze dag stonden de laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten met betrekking tot de rol van laanbomen in de vitale stad centraal. Daarnaast werd gekeken naar de maatschappelijke en economische waarde. 

 

Belang van groen voor steden

‘Bomen maken de stad meer waard en gezond!’ Dat was de centrale boodschap van Leendert Koudstaal, bomenspecialist bij gemeente Den Haag. Koudstaal benadrukte het maatschappelijke en economische belang van groen voor steden. “Ondanks de bezuinigingen blijft Den Haag investeren in groen. Gemeentebestuur, bedrijven en inwoners zien het belang van groen voor de leefbaarheid van de stad steeds meer in. Naast de functionele waarde van groen, zoals het tegengaan van hittestress, afvangen van fijnstof en opnemen van overtollig regenwater, is ook de economische waarde van groot belang.”

Dit geldt niet alleen voor de wethouder van financiën, die dit soort cijfers nodig heeft om beslissingen te nemen, maar ook voor bijvoorbeeld de bouwsector. “De bouwsector ziet steeds meer de toegevoegde waarde van groen in voor onroerend goed”, aldus Koudstaal. 

 

Baten van groenblauwe maatregelen

Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau ‘Witteveen + Bos’, presenteerde het internationale project ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Stad’. TEEB Stad is een methode om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in de besluitvorming over inrichtingsplannen. Witteveen + Bos hebben in dit project een instrument ontwikkeld, waarmee zichtbaar wordt wanneer groen- en waterbaten ontstaan, hoe hoog die baten zijn en hoe baathouders betrokken kunnen worden als investeerders. 

 

Voorbeeld

Kirchholtes liet aan de hand van een voorbeeld zien dat inzicht in de baten van groen belangrijk is. “De aanplant van dertig bomen in het centrum van Almelo was een enorme kostenpost voor de gemeente. Toen daar de baten tegenover werden gezet, werd inzichtelijk dat het niet alleen om kosten gaat. Deze informatie hebben de investeerder, de gemeente maar ook ondernemers, nodig om te kunnen investeren in een leefbare omgeving.”

 

Organisatie

Het congres ‘Bomen, essentieel voor een vitale groene stad’ werd georganiseerd door LTO Cultuurgroep Laan- Bos- en Parkbomen in het programma van De Groene Stad, Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Plant Publicity Holland.

Na afloop van het congres werd het boek ‘De juiste boom op de juiste plaats’ gepresenteerd. Het geeft een samenvatting van de resultaten van 15 jaar gebruikswaardeonderzoek van laanbomen.

 

Deel dit artikel