Nieuws

Gemeente Arnhem investeert 5 ton in openbaar groen

Nog dit jaar en komend jaar gaat gemeente Arnhem fors investeren in groen in de stad. In het centrum zal op verschillende plekken groen toegevoegd worden in de vorm van struiken en bomen.

Onder meer het Velperplein, de omgeving van Musis en parkeergarage Rozet krijgen op deze manier een upgrade. De gemeente zal tevens geld uittrekken voor de ontwikkeling van stadslandbouw.


Eén van de ambities uit het coalitieakkoord is om het aantal hitteplekken in de stad te verminderen, dat kan onder meer door groen toe te voegen. In Arnhem zijn met name het centrum en Kronenburg bekende hitteplekken. Van het totaal beschikbare budget van ruim een half miljoen wordt de komende twee jaar 100.000 euro beschikbaar gesteld voor het financieel steunen van wijkinitiatieven die bijdragen aan het verminderen van de hitteplekken.

 

Dertien projecten

In totaal is er geld gereserveerd voor dertien projecten in Arnhem. Dat geld komt uit het gemeentelijk Groenfonds dat is bestemd om het groene karakter van Arnhem te behouden en te versterken. Verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden laat weten: “Het groene karakter van Arnhem willen we graag behouden en waar mogelijk versterken. Soms ontkom je er als stad niet aan groen op te offeren om ontwikkelingen mogelijk te maken. Het is dan prettig dat we een Groenfonds hebben om dat verlies te kunnen compenseren. Bovendien biedt het Groenfonds de mogelijkheid om groene initiatieven uit de wijken mogelijk te maken."


In Straatbeeld 5 van 2015 staat een uitgebreid artikel over de openbare ruimte in Arnhem en het programma Van WIjken Weten. Ook Straatbeeld lezen? Word dan nu lid!

Deel dit artikel