Nieuws

Pilot Erkennen van Competenties

Het NISB start een pilot Erkennen van Competenties, om buurtsportcoaches en werkgevers te ondersteunen in de kwaliteitsontwikkeling en meer zicht te krijgen op kennis en vaardigheden van de buurtsportcoaches.

Buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol bij sport- en beweeg activiteiten in wijken en gemeenten. Het is nog een jong beroep, toch zijn er in Nederland inmiddels al zo'n vijfduizend buurtsportcoaches. Aan de pilot Erkennen van Verworven Competenties (EVC) doen komende maanden in eerste instantie zo’n tien tot dertig buurtsportcoaches uit de regio Arnhem-Nijmegen mee. In 2016 worden dat er waarschijnlijk nog meer. Als de EVC-procedure aanslaat, kunnen buurtsportcoaches (en hun werkgevers) uit heel Nederland hun voordeel ermee doen. Aan de hand van de bevindingen van de pilot kunnen opleiders hun (bij)scholingsaanbod beter afstemmen.
 

Kwaliteitsimpuls

Omdat het nog zo’n jong beroep is, werkt NISB in opdracht van VWS samen met de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF aan een kwaliteitsimpuls voor de buurtsportcoaches. Een van de manieren om te werken aan kwaliteit en professionalisering is het EVC-traject. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Alles wat iemand aan levens-, werk- en leerervaring heeft, wordt bekeken en gewaardeerd. Dat levert uiteindelijk een Ervaringscertificaat op. Zo’n certificaat maakt glashelder welke competenties en werkprocessen een buurtsportcoach beheerst en waar eventueel nog gaten zitten.
 

Competentieprofiel

Tijdens de EVC-procedure pakken de beoordelaars het beroepscompetentieprofiel voor buurtsportcoaches erbij dat NISB samen met VSG, NOC*NSF en Werkgevers in de sport heeft ontwikkeld. Daarin komen competenties aan bod als planning en uitvoering van sport- en beweegactiviteiten, begeleiding, coördinatie en samenwerking. Als de buurtsportcoach zijn Ervaringscertificaat heeft, kan hij dit voorleggen aan een onafhankelijke examencommissie om zo ook nog eens het branchecertificaat Buurtsportcoach te verkrijgen. Mocht hij nog niet aan alle onderdelen voldoen, dan is bijscholing-op-maat mogelijk.Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel