Nieuws

Boombeheer moet integraal en risicogericht gebeuren

Overheden zitten steeds krapper bij kas, waardoor kosteneffectief boombeheer cruciaal is. Asset management biedt een oplossing door risicogericht naar het beheer te kijken. Maar hoe vertaalt zich dat naar een concrete aanpak?

Bomen bepalen de stad

Bij asset management in boombeheer staat een integrale aanpak voorop: “Het is niet voldoende alleen naar groen te kijken. Bomen maken deel uit van alles eromheen in de openbare ruimte,” aldus Maarten Loeffen, directeur van Vereniging Stadswerk en interim-manager.


“Het is een driehoekstructuur: kosten, prestaties en risico’s moeten als één geheel gezien worden. Gemeenten moeten dus meer interdisciplinair gaan kijken naar de hele levenscyclus van een boom. Dat begint bij een inventarisatie van de huidige assets en op basis daarvan kan meer risicogestuurd gewerkt worden.” Hij neemt voorbeeld aan gemeente Rotterdam, die bij een kwaliteitsschouw bomen vijf toprisico's hanteert om in kaart te brengen welke bomen als eerste onderhoud nodig hebben.


Het kostenbeheer van groen heeft echter nog wat voeten in de aarde. “We slagen er nog te slecht in de andere waarde van bomen in te zien: de belevingswaarde.” De totale waarde daarvan is moeilijk te meten, dus er is behoefte aan meer duidelijkheid en een beter inzicht in de cijfers van de bijdrage die bomen leveren aan de leefbaarheid van de omgeving. Loeffen laat weten dat al onderzocht wordt of het Amerikaanse programma
i-Tree, dat onder meer de milieuwaarde van bomen kwantificeert, naar Nederland kan worden gehaald.

 

Werkatelier

Tijdens de Week van de Openbare Ruimte wordt naar een concrete aanpak van asset management in boombeheer gezocht tijdens een interactief werkatelier op de themadag Ruimte & Groen. Loeffen diept in samenwerking met VHG dit onderwerp uit met een viertal panelleden. Als bezoeker van de beurs kunt u ook deelnemen aan het gesprek. Zo kunnen we samen toewerken naar een concrete aanpak van asset management.
 

Kijk voor meer informatie en aanmeldmogelijkheden op de website van de Week van de Openbare Ruimte.

Deel dit artikel