Nieuws

500.000 m2 aan kantoren erbij in Amsterdam

Amsterdam gaat de komende vier jaar 500.000 m2 aan nieuwe kantoren bouwen. Dat staat in de nieuwe kantorenstrategie 2019-2026. Deze strategie moet ervoor zorgen dat groeiende bedrijven kantoorruimte kunnen vinden in de krappe markt.

Bedrijven kiezen soms bewust niet voor de hoofdstad, omdat het niet lukt de juiste kantoorruimte te vinden. Daarnaast pleit het college voor duurzame kantoren met zo min mogelijk parkeerplaatsen. Deze kantoren moeten bovendien goed bereikbaar zijn met trein, tram, metro en bus. De kantoren worden niet meer aangesloten op het aardgasnet, en hebben een materialenpaspoort nodig. Momenteel heeft Amsterdam 7 miljoen m2 aan kantoor. Kantoorontwikkelingen duren vanaf het publiceren van de tender tot oplevering al snel vier jaar, dus voor de periode 2023-2026 is het noodzakelijk dat de plannen nu al opgezet worden.

Helft minder leegstand

De afgelopen jaren stimuleerde de gemeente vooral de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen. Dit vanwege de hoge kantoorleegstand. De kantoorleegstand is in de afgelopen meer dan gehalveerd van 18 procent in 2015 naar 8,8 procent in 2019. Dat betekent dat er nu te weinig speling is voor nieuwe bedrijven en bedrijfsverhuizingen op de kantorenmarkt. Het college wil graag stadswijken met woningen en kantoren die bovendien goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. 


Amsterdam jaagt de kantoorontwikkeling aan door het uitgeven van grond voor kantoren, door middel van tenders en één-op-ééngronduitgifte. Daarnaast maakt de gemeente kantoorontwikkelingen mogelijk voor marktpartijen. De stad zet stedenbouwkundigen, projectmanagers en andere deskundigen in voor nieuwe kantoorontwikkelingen en helpt zo ontwikkelaars met het bouwen en herontwikkelen van kantoren.

Grote meerwaarde

De gemeente zet in op het helpen van bedrijven, die van grote maatschappelijke en economische meerwaarde zijn, met het vinden van een passend kantoor. Dit kan bijvoorbeeld door de zogenaamde hardheidsclausule in te zetten. Dan kan grond één-op-één worden uitgegeven voor de bouw van een kantoor voor een bepaald bedrijf, in plaats van via een tender. 


Nieuw in de kantorenstrategie is dat de gemeente vaker de hardheidsclausule in gaat zetten om grond direct uit te geven voor de vestiging van bepaalde bedrijven:

  • Internationale hoofdkantoren
  • Creatieve industrie en media
  • Life Sciences & Health
  • Technologie & Telecom
Daarnaast kan de regio ook een deel van de vraag naar kantoren opvangen. Er zijn mogelijkheden voor gemengde woon- en kantoorgebieden op ov-knooppunten in Hoofddorp, Zaandam, Duivemdrecht en Almere. Amsterdam wil niet met de regio, maar juist met Europese steden concurreren. Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel