Nieuws

Jongeren en hoogopgeleiden laten vaker fiets achter

Hoogopgeleiden en jongeren laten hun afgedankte fiets vaker achter dan andere groepen. Dit blijkt uit onderzoek naar weesfietsen van de Universiteit Utrecht in opdracht van NS en het Kenniscentrum Fietsberaad. Het onderzoek geeft een nieuwe impuls aan gemeenten om werk te maken van de weesfietsenaanpak. Dat werpt vruchten af, zo blijkt.

De slechte onderhoudsstaat van de fiets is in 82 procent van de gevallen de reden dat mensen hun rijwiel ergens achterlaten. Andere motieven zijn ‘ik wist niet wat ik er anders mee kon doen’ (41procent) en ‘ik heb een andere/betere fiets gekocht/gekregen’ (40 procent). Tijdens een bijeenkomst donderdag 4 oktober 2012 van het Fietsberaad presenteert adviesbureau Berenschot de tweede editie van het Handboek Weesfietsenaanpak met handvatten voor gemeenten.


Meer stallingsruimte vrij

Veel gemeenten met een structurele weesfietsenaanpak zijn tevreden over de resultaten. De handhaving levert veel capaciteit in de fietsenstallingen op. Zo heeft Haarlemmermeer vorig jaar 800 weesfietsen verwijderd en Enschede verwijderde er in het eerste halfjaar van het project ruim 1600. Hierdoor kwam 39 procent van de stallingsruimte bij station Enschede vrij. Ook de gemeente Utrecht hield vorig jaar een weesfietsenactie in de binnenstad. Hierbij werden 1364 fietsen verwijderd. Het opschooneffect was enorm. Er was weer plek vrij in de klemmen. Veel ondervraagden staan achter het verwijderen van weesfietsen. Ze vinden zelfs dat dit nog vaker mag gebeuren.
De meeste mensen laten hun fiets overigens dichtbij huis achter. In woonwijken staan daardoor dus ook veel weesfietsen. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mensen niet weet hoe ze van hun afgedankte fiets af kunnen komen, 65 procent wil meer informatie daarover.


Over het handboek

Medio 2009 verscheen het eerste Handboek Weesfietsen en werd het startschot gegeven voor het Weesfietsenteam: adviseurs die gemeenten helpen bij het terugdringen van het aantal weesfietsen. Het Weesfietsenteam heeft in de periode 2009-2012, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en NS, 35 gemeenten ondersteund bij de aanpak van de weesfietsen problematiek bij stations. De ervaringen van het team zijn gebundeld in een update van het Handboek Weesfietsenaanpak.
Het handboek helpt gemeenten met een groot aantal praktische tips en een concreet stappenplan om te komen tot een structurele weesfietsenaanpak. Een tip bijvoorbeeld is samenwerken met een buurgemeente die al een Fietsdepot heeft. Daarmee hebben zij al een belangrijk deel van de handhaving op het fietsparkeren efficiënter geregeld.

In opdracht van NS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Weesfietsenteam de afgelopen drie jaar diverse gemeenten door het hele land geholpen met de invoering van een structurele weesfietsenaanpak. In opdracht van NS en het Fietsberaad heeft de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de herkomst van weesfietsen. Een update van het Handboek Weesfietsenaanpak en de resultaten van het onderzoek van de Universiteit van Utrecht zijn vandaag gepresenteerd tijdens themabijeenkomst gewijd aan de weesfietsenaanpak. Het Handboek Weesfietsenaanpak is te verkrijgen via de website van het Fietsberaad.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel