Nieuws

Welke kennis ontbreekt bij gemeenten in hun parkeerbeleid?

Welke kennis ontbreekt bij gemeenten in hun parkeerbeleid? Om een antwoord op deze vraag te krijgen werken CROW, CE Delft en Erasmus UPT in opdracht van Rijkswaterstaat samen aan het onderzoeksproject 'Kennisleemtes Parkeerbeleid'.

Een van de doelen van dit project is inzicht te krijgen in de belangrijkste beleidsvragen van gemeenten en of er voldoende kennis aanwezig is om deze beleidsvragen te beantwoorden. De voornaamste focus ligt hierbij op kwantitatieve relaties (welke maatregel leidt tot welk effect in aantallen of procenten). Daarom willen de onderzoekers ook inventariseren wat de behoefte aan kennis is op dit gebied. Wat heeft u opgemerkt en waar ziet u nog kansen? De onderzoekers horen het graag van u! 

Uw input

De onderzoekers zijn benieuwd wat er speelt bij u. Daarom hebben ze een aantal vragen en stellingen rond verschillende thema’s met betrekking tot parkeren die ze aan u voor willen leggen. Thema's die aan de orde komen zijn parkeernormen en betaald parkeren/parkeertarieven. Ook wordt gevraagd in hoeverre u behoefte heeft aan (meer) kennis met betrekking tot de volgende thema’s:

 • (Aantal) niet-openbare parkeerplaatsen en effect op openbaar parkeren
 • Parkeren bij recreatiebestemmingen (bijv. musea, zwembaden etc.) en evenementen
 • Andere parkeerregimes dan betaald parkeren (bv. verblijfsheffing, blauwe zones etc.)
 • Parkeren op afstand (P+R, P+fiets, parkeerpleinen i.p.v. parkeren voor de deur etc.)
 • Effecten van deelautogebruik op parkeren
 • Effecten van parkeren op kwaliteit van de leefomgeving
 • Effecten van elektrisch rijden op parkeren
 • Digitale omgeving parkeren (informatie/ reserveringssystemen)
 • Sociale veiligheid parkeren
 • Fysieke inrichting parkeerplaatsen
 • Handhaving van het parkeerregime
 • Monitoring
 • Aanbod en bezettingsgraad parkeervoorzieningen
 • Parkeren rond OV-knooppunten

Uw input is erg belangrijk; het wordt gebruikt om de onderzoeksagenda voor de komende jaren vorm te geven. Doet u ook mee?

U blijft anoniem

Het invullen van deze enquête neemt ongeveer 10 à 15 minuten in beslag. De enquête is volledig anoniem. Er worden in deze enquête geen persoonsgegevens gevraagd. Uw identiteit kan dan ook op geen enkele manier achterhaald worden. Uw antwoorden zullen uitsluitend gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.

Resultaten

Aan het einde van het onderzoek worden de resultaten verspreid via deze website.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel