Nieuws

10.000 euro voor beste fietsinnovatie

Met de fiets heeft Nederland goud in handen. Voor talloze uitdagingen biedt de fiets (een deel van) de oplossing: op het gebied van gezondheid, verstedelijking, milieu, bereikbaarheid, economie, toerisme, enzovoorts. Dit zijn uitdagingen die vragen om inspirerende én effectieve oplossingen. De Tour de Force stimuleert dit met de Tour de Force Innovatieprijs van 10.000 euro. U kunt zich nu inschrijven.

Tijdens het Nationaal Fietscongres, op 20 en 21 september 2017 in Tilburg, wordt de Tour de Force Innovatieprijs uitgereikt. Met deze innovatieprijs stimuleert de Tourleiding de ontwikkeling van innovatieve ideeën, producten, visies, beleidsplannen, ontwerpen en interventies en geeft zij de bedenkers een podium om die te presenteren. 

Deelnemen 

Van beleidsmaker tot adviseur en van uitvinder tot consument: iedereen kan een innovatief idee indienen. De ideeën worden ingedeeld in 7 categorieën, corresponderend met de doelen van de Tour de Force:

  • Nederland toonaangevend Fietsland
  • Meer ruimte voor de fiets in steden
  • Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes
  • Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets
  • Gerichte stimulering van fietsen
  • Minder fietsslachtoffers
  • Minder gestolen fietsen

Per categorie wordt door een vakjury een winnaar gekozen. De hoofdjury en het publiek kiezen uit deze 7 inzendingen samen één winnaar, die € 10.000 ontvangt om het idee verder uit te werken.

Inschrijving opent 6 maart

Vanaf vandaag kunt u uw ideeën inzenden via de site van het Nationaal Fietscongres. U vindt hier meer informatie over de aanmelding. 

Over Tour de Force

Tour de Force is de fietsagenda van een brede coalitie van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en samenwerkingsverbanden die betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland. De Tourleiding bestaat uit bestuurders namens VNG, IPO, vervoerregio’s, Unie van Waterschappen en ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meer informatie over Tour de Force vindt u hier.

Over het Nationaal Fietscongres

Het Nationaal Fietscongres is de jaarlijkse kennis- en ontmoetingsplek voor iedereen die werkt binnen de fietssector. De zesde editie van het NFC vindt plaatsen op 20 en 21 september 2017 in Tilburg. Meer informatie over het Nationaal Fietscongres vindt u op deze website.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel