Nieuws

Inspecties onkruidbeheer openbare ruimte

Van mei tot oktober 2013 inspecteren de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Waterschappen gezamenlijk bij hoveniers en bij gemeenten of zij het onkruid op de voorgeschreven wijze bestrijden. De inspecties richten zich vooral op de toepassing van middelen met de werkzame stof glyfosaat.

Inspecties onkruidbeheer openbare ruimte


Bij professionele toepassing van RoundUp Evolution (glyfosaat) voor onkruidbestrijding op halfopen (losse elementen zoals tegels en klinkers) en randstroken/gaten van gesloten verhardingen (bijv. asfalt) is het verplicht te werken volgens de DOB richtlijnen. Daarnaast is de toepassing van glyfosaat uitsluitend nog toegestaan onder certificaat volgens de criteria 'Toepassing glyfosaat op verhardingen' van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer.

Samenwerking Inspectie en Waterschap

De Inspecties en Waterschappen bundelen nu hun capaciteit en kennis en zullen in gecombineerde teams bij bedrijven en gemeenten nagaan of deze over de vereiste certificaten beschikken, de juiste technieken gebruiken en de juiste middelen toepassen. Bij overtredingen zal worden opgetreden.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Deel dit artikel