Nieuws

Mobiliteitsvisie Middenkempen goedgekeurd: meer fiets en ov

Tonnagebeperking in dorpskernen, veilige autoluwe fietsroutes en openbaar vervoer via de autosnelweg zijn een greep uit de maatregelen om de toenemende verkeersdruk in de Middenkempen te temperen. Na twee jaar studie en overleg gaven de provincie Antwerpen en negen gemeenten hun goedkeuring aan de mobiliteitsstudie Middenkempen en tekenden een overeenkomst voor een resoluut andere aanpak.

Bron: provincie Antwerpen 

De driehoek tussen de E34, de E313 en de N19 gaat steeds meer gebukt onder mobiliteitsproblemen. De provincie Antwerpen, de steden Geel, Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven bogen zich de voorbije twee jaar over het mobiliteitsvraagstuk in de Middenkempen. Gedeputeerde Luk Lemmens ging daarmee in op de ondersteuningsvraag van de lokale besturen: “Het doorgaand (vracht)verkeer in de dorpskernen en het stijgend sluipverkeer tussen de E34 en E313 zorgen voor onhoudbare situaties in de dorpskernen. Gemeenten kunnen deze problemen niet binnen hun eigen grondgebied oplossen. Daarom was er nood aan een bovenlokale visie met duidelijke keuzes in de Middenkempen.”

Dorpen stevenen af op verkeersinfarct in 2020

Een studie over het huidige en toekomstige verkeer in de Middenkempen toonde aan dat nieuwe weginfrastructuur niet de oplossing is. De files op de E34 en E313 worden alleen maar langer. Het gevolg is dat het gebied tussen deze autosnelwegen nog meer sluipverkeer zal moet slikken. De mobiliteitsvisie Middenkempen stelt dat enkel een resoluut andere denkwijze een verkeersinfarct kan vermijden. 

Autosnelweg als openbaar vervoerscorridor

De overheden willen van de E34 en de E313 hoogwaardige assen voor het openbaar vervoer maken. Als snelbussen gebruik kunnen maken van een aparte rijstrook op de snelweg, rijden ze voorbij het autoverkeer dat in de file staat. De efficiëntie hiervan wordt nog verhoogd als net naast de snelweg parkeerfaciliteiten en fietsstallingen komen ter hoogte van de bushalten.

Lemmens: “In Frankrijk loopt een succesvol project waarbij reizigers op de autosnelweg zelf op de bus kunnen stappen. Boven de brug is dan een park&ride waarbij je meteen naar de halte onder de brug kunt gaan. Uiteraard ligt de uitvoering hiervan bij de Vlaamse Overheid als wegbeheerder en bij De Lijn. Maar met deze mobililteitsvisie Middenkempen geven we met tien overheden samen een belangrijk signaal.”

Autoluwe fietsroutes en geen vrachtwagens in de dorpskern

Naast het bestaande beleid rond fietspaden en fietsostrades zijn er bijkomende inspanningen nodig voor autoluwe fietsroutes waar het veilig is om te fietsen, zoals tractorsluizen op sluipverkeerroutes. Wat betreft het vrachtverkeer zijn de partners het eens: wie geen lokale levering heeft, is niet welkom om via de dorpskern een sluipweg te zoeken. Daarom zouden alle dorpskernen een beperking moeten invoeren voor 3,5 ton.Veilige, autoluwe fietsroutes

De overheden streven ernaar om van landelijke wegen veilige, autoluwe fietsroutes te maken. Op die manier willen ze mensen aanzetten om met de fiets naar school en het werk te rijden. Daarnaast wordt de fiets ook als deel van de verplaatsing bezien. Zo moet het mogelijk zijn om grote afstanden met de auto of het openbaar vervoer af te leggen en de eerste en/of laatste kilometers met de fiets te overbruggen.

Van idee naar praktijk

De mobiliteitsstudie Middenkempen werd dit voorjaar goedgekeurd door de gemeenteraden en de provincieraad. Op 30 mei tekenden de overheden een samenwerkingsovereenkomst met het engagement de actietabel te realiseren. Deze actietabel moet de globale visie omzetten tot acties op het terrein. Het bestaat uit 15 strategische acties en meer dan 20 deelacties, gekoppeld aan één of meerdere partners. Een aantal ingrepen kunnen meteen van start gaan, anderen vergen nog beleidsbeslissingen of verder studiewerk.

Dit artikel is verschenen in ReScape nummer 2, juni 2018. Dit artikel komt uit ReScape

Deel dit artikel