Nieuws

Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit gaan hand in hand

“Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, ze hebben elkaar nodig. Toch lijkt die symbiose nog maar sinds kort tot ons door te dringen”, stelt Helma Born, programmadirecteur bij MCD en directeur advies bij Procap. Born is dagvoorzitter tijdens het seminar Passende Parkeernormen.

Born zegt enthousiast te zijn over het seminar: "Het is belangrijk dat we de planningen goed op elkaar afstemmen, daar wil ik graag aan bijdragen", aldus Born. "De kunst is durven investeren in het een of het ander”, legt Born uit. “Geen kip-ei-discussie, maar nadenken over behoeften van bestaand gebied over de stad in zijn geheel en dan pas over de specifieke casus. Wat spannend is aan dit onderwerp is dat er echt een grote verandering nodig is en dat die veel meer van ons vraagt dan nadenken over een ruimtelijke inpassing.”

Ondertussen

Dat betekent dat er anders over mobiliteit gedacht moet worden. “We moeten met elkaar accepteren dat er tussen nu en twintig jaar veel gaat veranderen op het gebied van mobiliteit. We kunnen niet goed inschatten hoe het eindbeeld er precies uitziet en of dat voor iedere plek hetzelfde zal zijn. We gaan dus plannen maken voor de tussentijd.”


Dat betekent dat we in planningen en exploitaties moeten uitgaan van tijdelijkheid. Je moet jezelf vragen stellen, geeft Born aan. “Wat is er nodig om een parkeerexploitatie voor twintig jaar te maken? Kan dat uit? Wat doen we daarna met ruimte in het openbaar gebied en in gebouwen? Daar een standpunt over innemen en het gewoon gaan doen, is cruciaal om nu verder te komen en om te leren voor de komende jaren”, betuigt ze. 

Spreken we dezelfde taal?

De vakprofessionals hebben volgens Born voldoende kennis en kunde om aan de slag te gaan. Er is al veel onderzoek gedaan naar de veranderingen in mobiliteit(gedrag). Dat geldt ook voor transities en voor nieuwe vormen van plannen. “Jammer is alleen dat het nog steeds hele verschillende groepen van wetenschappers, projectmanagers en bouwers zijn die hiermee bezig zijn. We spreken niet altijd elkaars taal.” Daar zijn volgens de dagvoorzitter van het seminar Passende Parkeernormen de grootste stappen in te zetten.  

Meer spanning in de planning

Er zijn meer onderwerpen in gebiedsontwikkeling waar ook spanning in de planning zit. Denk aan klimaat en energie. “Ook voor deze thema’s geldt dat onze reflex is om direct een fysieke oplossing te bedenken (hoe passen we het in?). Terwijl ook hier een transitie aan de gang is. Als het toekomstbeeld hightech en heel anders is, hoe bereiden we daar dan nu onze nieuwe wijken op voor? Hoe ziet ‘de tussentijd’ eruit?”

Seminar Passende Parkeernormen

Het seminar stelt zich ten doel bij te dragen aan het gesprek en na te denken over mobiliteit en gedrag in de stad. Born: “Het is belangrijk om met elkaar te bespreken: ‘Waar hebben we het nou over? Gaat het nu over normen of over investeringen? Over parkeren of over verkeersbewegingen?’ Ik vind het waardevol om dat met elkaar scherp te krijgen en het denken in gang te zetten. Wat willen we bereiken en doen we dan nu de goede dingen om naar dat doel toe te komen?” Meer informatie over het seminar dat plaatsvindt op 12 december op de Erasmus Universiteit in Rotterdam, vindt u op www.passendeparkeernormen.nl.  

 Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel