Nieuws

Fietsnietje favoriet

Fietsnietje favoriet Een Amsterdams onderzoek naar fietsparkeersystemen levert het fietsnietje als winnaar op. Voor veel fietsers is het model overigens niet belangrijk, als de fiets maar goed kan worden vastgezet en niet omvalt.

Fietsnietje favoriet

{igallery 41}

Fietsnietje favoriet

Een Amsterdams onderzoek naar fietsparkeersystemen levert het fietsnietje als winnaar op. Hoewel het veel fietsers eigenlijk niet uitmaakt wat voor parkeersysteem wordt gebruikt, als de fiets maar goed vastgezet kan worden en niet omvalt.

Fietsenrekkentest


Het stadsdeel Centrum in Amsterdam is in juni 2009 een proef met verschillende typen fietsrekken gestart. De proef is tot stand gekomen met behulp van de Fietsersbond en de volgende leveranciers; Erdi bv; Grijsen Park & Straatdesign; Holland Relief; Klavergroup Bik(e)motion; Samson Urban Elements en Velopa Citystyle.


Aanpak onderzoek


Het publiek kon tot 31 december 2009 via e-mail een reactie geven op de 19 fietsrekken die op het Raamplein zijn geplaatst. 256 mensen gaven een reactie. Verder heeft het onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van het stadsdeel tellingen gedaan op het Raamplein en omgeving en ter plaatse interviews afgenomen. Ook heeft het bureau de analyse gedaan van de 256 uitgebrachte email-stemmen. De fietsenrekken werden getoetst op ontwerp, gebruikersgemak en ruimtegebruik specifiek passend bij de binnenstad. De voorkeur voor het fietsnietje gold voor 139 van de e-mailstemmers. Bij de fietsers die ter plaatste werden ondervraagd, kwam geen eenduidige voorkeur naar voren voor een model.


Top vier


De e-mailers vinden het fietsnietje tijdloos, maar erkennen wel het gevaar dat het nietje een chaotisch straatbeeld op kan roepen door de plaatsing van fietsen tussen de rekken. De Dome, een elegantere versie van een nietje, maar iets minder stabiel komt met 66 stemmen als tweede uit de bus. Het Heklucht-rek, ook een soort nietje, maar dan voorzien van een ingebouwde fietspomp, komt als derde uit de bus met 59 stemmen. Als bijkomend nadeel werd aangegeven dat de pomp gevoelig is voor vandalisme. De vierde keuze viel met 45 stemmen op model Connect, een driehoek op een paaltje, maar het smalle ontwerp maakt het niet geschikt voor alle soorten fietsen, aldus de gebruikers. Download hier het rapport van de  fietsparkeerproef Raamplein.

Gebruikersgemak vóór design


Uit de enquêtes onder fietsers blijkt dat de gebruiker met name de mogelijkheid om de fiets te verankeren (35%) belangrijk vindt en verder dat de fiets niet kan omvallen (17%) en er weinig kans op beschadigingen (5%) is. Ruimtebeslag of een verrassend ontwerp zegt de gebruiker van een fietsrek niet veel. Hij of zij laat zich vooral leiden door het gebruikersgemak van een fietsrek. Ook de praktijk is te zien dat de gebruiker minder kritisch is op de eigenschappen van een fietsrek en bovendien het parkeren van de fiets laat afhangen van de beschikbare plaats èn de mogelijkheid om dichtbij de bestemming parkeren. Uit de enquêtes op het Raamplein komt geen voorkeur voor één bepaald model fietsrek.

Aanleiding


Deze proef is onderdeel van het plan van aanpak waar het stadsdeel het fietsparkeren zichtbaar mee wil verbeteren. Daarnaast wilde het stadsdeel weten wat fietsers vinden van het Raamplein als fietsparkeerplaats voor de druk bezochte Leidsebuurt. Dit is ingegeven door het voornemen om in de toekomst hier eventueel een (ondergrondse) fietsenstalling te realiseren in combinatie met een parkachtige inrichting van het Raamplein. Uit de proef is gebleken dat het Raamplein potentie heeft als stallingsplaats hoewel een ondergrondse stalling de geënquêteerden nog niet overtuigt.

Voorkeur gemeente


Dat het nietje als favoriet uit de bus komt, steunt het stadsdeel in de eerdere keuze (2000) om het nietje als standaard te gebruiken, zo stelt het stadsdeel zelf. Het nietje heeft echter als nadeel dat het relatief veel ruimte kan innemen als de parkeerdruk hoog is; fietsen waaieren uit. Op basis van de resultaten van het onderzoek en eigen bevindingen met de rekken gaat het stadsdeel verder in gesprek met de leveranciers van de Dome en Connect. Het uitgangspunt is dat deze smallere rekken minder het uitwaaiereffect hebben en geplaatst kunnen worden daar waar de ruimte beperkt is en/of de parkeerdruk hoog. Ook wil men verder experimenteren met het Heklucht.

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

 

 

Deel dit artikel