Nieuws

Parkeerruimte in Groningen wordt anders benut

De parkeerruimte in Groningen gaat anders worden benut. Dat staat onder meer centraal in de komende coalitieperiode van de gemeente Groningen. Meer openbare ruimte gaat naar onder meer spelen, groen en ontmoeten en minder ruimte naar parkeren. Parkeernormen worden flexibeler en per deelgebied wordt het maatwerk.

Dat zijn enkele hoofdlijnen van de parkeervisie ‘Ruimte voor de straat’ van de gemeente Groningen. Het college van B&W wil meer ruimte op straat creëren, door in te zetten op gebruik van elektrische auto’s en deelauto’s en door ‘groene straten’ in te richten.

 

De gemeente zoekt de balans tussen het gebruik van de openbare ruimte als parkeerfunctie en andere functies, vertelt wethouder Paul de Rook. “Anders gezegd: ons parkeerbeleid heeft ook altijd te maken met wat we willen met leefbaarheid, bereikbaarheid, werkgelegenheid en economie, duurzaamheid, veiligheid en binnenstadsbeleid.”

Geen privéparkeerplaats

Het uitgangspunt in Groningen wordt dat de openbare ruimte geen ‘privéparkeerplaats’ is. In principe wordt betaald parkeren ‘de standaard’, tenzij het ergens gratis is. In het verleden was die gedachte andersom: parkeren was gratis, behalve daar waar het betaald is.

Parkeren op eigen terrein (POET)

De gemeente neemt in het parkeerbeleid afscheid van de klassieke indeling tussen binnenstad, ringwijken en overige gebieden en stapt over op specifiek gebiedsgericht parkeerbeleid, waarin per gebied maatregelen getroffen worden die nodig en effectief zijn.

 

Het gebiedsspecifieke parkeerbeleid leidt ertoe dat stadsbewoners in drukke gebieden met een parkeerplek op eigen terrein, niet langer meer vanzelfsprekend een straatparkeerplaats krijgen. Al eerder afgegeven parkeervergunning worden niet afgenomen, maar straatparkeervergunningen worden niet meer automatisch doorgegeven bij verhuizingen.

Van minimum naar maximum parkeernormen

Parkeernormen gaat de gemeente herijken, waarbij ze flexibeler worden toegepast. Samen met de ontwikkelaar en toekomstige gebruiker worden parkeernormen ‘op maat’ afgesproken. Momenteel schrijven de normen nog voor hoeveel parkeerplekken de ontwikkelaar minimaal moet realiseren. Dat wordt andersom: de gemeente stelt een maximum vast.

 

In die normen neemt de gemeente ook het aandeel deelauto’s en/of laadvoorzieningen voor e-auto’s mee. In nieuwbouw wil de gemeente zelfs een 0-norm gaan hanteren: als ontwikkelaars verwachten dat er vraag is naar woningen zonder parkeerplek, wil de gemeente hen die ruimte bieden.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel