Nieuws

Eerste online Verbindingsdag over Samen Spelen en Bewegen

Acquire Publishing organiseerde in samenwerking met Ruimte voor de Jeugd, Branchevereniging Spelen en Bewegen, Jantje Beton en NUSO, VNG op 30 juni de eerste online Verbindingsdag Samen Spelen en Bewegen. Het ‘vetvolle programma’, in de woorden van dagvoorzitter Chantale Verspaille, met ruim twintig sessies, twee keynotes, diverse stands, en volop ruimte voor netwerken trok ruim 140 bezoekers.

De behoefte aan Samen Spelen en Bewegen is door de crisis alleen maar groter geworden. Maatschappelijke thema’s als ontmoeting, gezondheid, inclusiviteit, sociale cohesie en leefbaarheid zijn relevanter dan ooit. De behoefte om daarover te communiceren, mensen te verbinden en belangrijke thema’s te agenderen en activeren is groot, juist nu.

Gezamenlijke doel

De Verbindingsdag haakte daarop in. Door ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, innovaties te delen, en het debat te initiëren bracht de Verbindingsdag het gezamenlijke doel dichterbij van overheden, kennisinstellingen, brancheorganisaties, en leveranciers om meer aandacht voor samen spelen en bewegen te genereren.

Spelende mens

Openingskeynote Dave Ensberg-Kleijkers, directeur Jantje Beton, zette de toon. Hij wees op het belang van spelen en haalde Johan Huizinga aan.  ‘Homo ludens’ keerde aan het eind van de Verbindingsdag terug in de slotkeynote van Rob Martens, hoogleraar aan de Open Universiteit, motivatieonderzoeker, psycholoog en directeur NIVOZ. In de coronatijd was er volop ruimte voor kinderen om buiten te spelen. Toch stonden nog veel kinderen aan de zijlijn, constateerde Ensberg-Kleijkers: “Er zijn in Nederland zo’n 100.000 kinderen met een beperking die vereenzamen.”

Sessies

Tussen deze twee keynotes voorzag het programma in een serie sessies over actuele thema’s: gezondheid, spelen en bewegen in de stad, participatie, veiligheid, technologie, spelen in coronatijd, intergenerationeel spelen en bewegen, beleid lokale overheid (Positief Jeugdbeleid) en het SamenSpeelAkkoord.

Zin van het leven

In zijn slotkeynote benadrukte Martens nog weer het belang van het spel. Hij pleitte voor een emancipatie van spelen, en sloot af met de enigmatische opmerking: spel is de zin van het leven.Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel