Nieuws

Slimme verkeerslichten verbeteren doorstroming vrachtverkeer

Slimme verkeerslichten die bij kruisingen voorrang geven aan vrachtverkeer kunnen de doorstroming aanzienlijk verbeteren. Dat laat een simulatie met slimme verkeerslichten op de N279 tussen Veghel en Asten zien. In de spits verbetert de doorstroming van vrachtwagens met 10 procent en tijdens de daluren met 17 procent zonder dat dit ten koste gaat van de doorstroming van het overige verkeer.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “In 2020 starten we met de werkzaamheden aan de N279 tussen Veghel en Asten waarbij kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt, er een omleiding bij Dierdonk komt en de route bij Veghel wordt uitgebreid naar 2x2 rijstroken. Daarnaast zetten we ook smart mobility-oplossingen in om de doorstroming en veiligheid op de N279 te verbeteren. Zo plaatsen we onder andere slimme verkeerslichten, intelligente VerkeersRegelInstallaties (iVRI’s) waarmee het mogelijk wordt dat voertuigen en verkeerslichten met elkaar communiceren. Hierdoor kunnen groentijden zich aanpassen afhankelijk van de hoeveelheid en soort verkeer. Zo rijdt het verkeer beter door en dat zorgt weer voor minder uitstoot van fijnstof.” De slimme iVRI’s worden in het najaar van 2019 geïnstalleerd op het traject van de N279 in Veghel vanaf de aansluiting De Amert tot en met de aansluiting Rembrantlaan. 

Communicatie met verkeerslicht

Intelligente verkeersregelinstallaties kunnen niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar ook informatie van voertuigen ontvangen en daarop de regelingen van het verkeerslicht aanpassen. Dit betekent dat voertuigen die voorzien zijn van speciale techniek al vanaf grote afstand met het verkeerslicht kunnen communiceren. Sommige voertuigen, bijvoorbeeld hulpdiensten of vrachtverkeer, kunnen prioriteit aanvragen en meteen groen krijgen. Ook na de ombouw van de N279 zorgen de iVRI's voor een betere doorstroming en veiligheid voor weggebruikers.

Smart mobility

De simulatie met voorrang voor vrachtverkeer door slimme verkeerslichten is één van de smart mobility-projecten binnen het programma SmartwayZ.NL. SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel