Nieuws

Big data inzetten voor stedelijke vraagstukken

Wat is de invloed van de buurt op de gezondheid van mensen, wat zijn kansen voor ondernemers, wat is de kwaliteit van scholen? BOLD Cities, een nieuw interuniversitair onderzoekscentrum van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, gaat big data-onderzoek inzetten bij oplossingen voor stedelijke vraagstukken.

In Centre for BOLD Cities staat ‘BOLD’ voor ‘Big, Open and Linked Data’. De eigen sterk verstedelijkte regio met Den Haag en Rotterdam vormt zowel livinglab als samenwerkingsgebied. Het Centre for BOLD Cities heeft drie hoofdthema’s gedefinieerd: ‘Urban Environment’, ‘Urban Health’ en ‘Urban Experience’.


Vraagstukken waarover het nieuwe centre zich samen met steden zal buigen gaan bijvoorbeeld over verkeersstromen, de kwaliteit van scholen in verschillende buurten, de invloed van de buurt op de gezondheid van de bewoners, analyse van social media bij grote culturele evenementen, interactie tussen burgers, vestigingskansen voor ondernemers, energieverbruik en luchtkwaliteit. Ethische dilemma’s vormen daarbij een rode draad.


Lees hier het uitgebreide artikelDit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel