Nieuws

Flitsparkeerplekken en betere parkeergarages in Arnhem

De gemeente Arnhem start met een pilot met flitsparkeerplaatsen in het centrum van Arnhem. Zo wordt het eenvoudiger om snel even het centrum in te gaan. Daarnaast worden de drie gemeentelijke parkeergarages onder handen genomen.

De verbeteringen moeten van Arnhem een nog gastvrijere stad maken, zo zegt de gemeente. De plannen zijn samen met Platform Binnenstad Arnhem en bewonersvereniging Arnhem6811 uitgewerkt. “Omdat de binnenstad als woonomgeving, maar ook als werk- en beleefomgeving voortdurend aan populariteit wint, is het belangrijk dat er keuzes gemaakt worden om de binnenstad ook in de toekomst bereikbaar, gastvrij en leefbaar te houden”, zo staat in een verklaring van de gemeente.

Flitsparkeren

Er start op twee locaties een pilot met flitsparkeren. Dat zijn parkeerplaatsen waar een korte periode kan worden geparkeerd, maar lang genoeg om snel het centrum in te gaan. De gemeente komt in het voorjaar met een uitgewerkt plan. Als de pilot succesvol is, komen er meer flitsparkeerplekken.

Parkeergarages moeten beter

In 2018 bleek al uit onderzoek dat de kwaliteit van de Arnhemse parkeergarages omhoog moet. Voor de drie gemeentelijke parkeergarages (Musis, Centraal en Rozet) maakt de gemeente een plan van aanpak om dat te realiseren. De verlichting van de parkeerdekken moet verbeteren. De garages worden namelijk als te donker ervaren. Ook de bebording en bewegwijzering wordt aangepakt, evenals de herkenbaarheid vanaf de straat. Daar komen grotere en duidelijkere borden.

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel