Nieuws

Integrale blik op fietsbeleid

tijdens Nationaal Fiets Congres 2012 Veel fietsvraagstukken vereisen een integrale kijk. Deze benadering zal niet alleen naar voren komen in het inhoudelijke programma, maar wordt ook door middel van het combinatietarief ondersteund.

Integrale blik op fietsbeleid

Erna Jansen, hoofdredacteur van Verkeer in Beeld en programmamanager van het congres: “De fiets heeft, hoe klein het onderwerp in eerste instantie lijkt, vele raakvlakken met uiteenlopende vakgebieden. Naast de puur verkeerskundige vraagstukken, waarin de fiets in toenemende mate een rol speelt, heeft het ook invloed op thema’s als gezondheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Gezien de breedte van het onderwerp en het grote aanbod lezingen, is het voor deelnemers interessant om met een collega samen te komen. Twee horen immers meer dan één.”
Om in die behoefte te voorzien heeft de organisatie een speciaal combinatietarief ontwikkeld. Deelnemers van één organisatie die zich samen aanmelden, betalen geen € 490,- maar € 395,- voor twee personen.


Voor wie


Het Nationaal Fiets Congres wordt gehouden op 27 november in De Mariënhof in Amersfoort en is vooral interessant voor:

-Directies en beleidsmakers van belangenverenigingen op het gebied van de fiets, veiligheid, gezondheid, ed.
-Directies en medewerkers van Kennis- en opleidingsinstituten
-Beleidsmedewerkers van regionale en landelijke OV-organisaties
-Directies en adviseurs van advies- en ingenieursbureaus
-Toeleveranciers van fietsoplossingen
-Bestuurders en beleidsmedewerkers van:
*    Kleine, middelgrote en grote steden die allemaal met, uiteenlopende, fietsvraagstukken geconfronteerd worden
*    Krimpregio’s waar bereikbaarheid, OV en fiets een steeds belangrijker rol spelen.
*    Toeristische regio’s waar fietsroutes, fietssnelwegen en andere thema’s een rol spelen

Alle informatie over het congres en aanmelden kan via:

www.nationaalfietscongres.nl

.


 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

 Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel