Nieuws

Samenwerken aan de toekomst van groen

We willen allemaal meer groen in de openbare ruimte; gemeentes, architecten, bewoners. Maar er wordt ook druk bezuinigd op groenbeheer en onderwijs. Om onze leefomgeving groener te maken, ook in de toekomst, is het hard nodig om goed samen te werken tijdens het hele planproces: van ontwerp tot beheer.

Onduidelijkheid

Sanne Horn is tuin- en landschapsontwerper, beplantingsspecialist en docent beplantingsleer en heeft wil niets liever dan een groenere leefomgeving. Maar meermaals heeft ze meegemaakt dat groeninrichtingen sneuvelen “Er wordt een ambitieus ontwerp en beplantingsplan gemaakt, het project wordt aanbesteed, maar vervolgens wordt er te weinig gecommuniceerd tussen de partijen. Er zit een enorme afstand tussen ontwerper en beheerder.”
 

“Ik heb aan veel projecten gewerkt en heel verschillende beplantingsplannen gemaakt. Maar het bleek altijd lastig om het proces tot en met beheer goed te organiseren. Het kan beter en efficienter. Wat mij betreft mag er tegenwoordig geen plan meer gemaakt worden zonder dat je weet wat er gedurende het hele proces moet gaan gebeuren.”
 

Werkatelier

Horn wil werken aan deze communicatie: het liefst beleidsmakers, ontwerpers en beheerders samen aan tafel! 
 

Geïnteresseerd? Neem dan deel aan het werkatelier dat Horn tijdens de Week van de Openbare Ruimte op themadag Ruimte & Groen leidt. “Aan de hand van verschillende casussen doorlopen we de stappen in het planproces van een groenproject. Zo kunnen we samen toewerken naar hoe het zou moeten. Want het kan beter én leuker.”


Voor meer informatie over dit en andere ateliers tijdens de Week, kijk op de website.

Deel dit artikel