Nieuws

Wijziging WAS: Logboek bijhouden niet meer verplicht

In het WAS is een viertal wijzgingen doorgevoerd. Belangrijkste aanpassing is het feit dat beheerders van speeltoestellen vanaf nu geen logboek meer hoeven bij te houden.

Een logboek bijhouden om aan te tonen dat aan de verplichtingen in het WAS is voldaan mag natuurlijk nog wel. Het blijft namelijk verplciht om aan te kunnen tonen dat voldoende inspecties zijn uitgevoerd en onderhoud is gepleegd.


Naast deze wijziging zijn nog drie zaken aangepast.  Ten eerste wordt verduidelijkt hoe een certificaat als gelijkgesteld certificaat kan worden aangemerkt. Ten tweede is de eis opgenomen dat ook dienstverleners die tijdelijk hun diensten in Nederland aanbieden in het bezit moeten zijn van een certificaat voor hun attractie- of speeltoestel. Dit certificaat is afkomstig van een aangewezen instelling of van een instelling die een gelijkgesteld certificaat kan afgeven. Ten derde wordt het mogelijk gemaakt bij ministeriële regeling aangewezen attractie- of speeltoestellen periodiek te keuren. 

Bron: KeurmerkinstituutDit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel