Nieuws

Onderzoek en bijeenkomst Groen Maakt Gelukkig! van Architectuurcentrum Aorta

Architectuurcentrum Aorta heeft de afgelopen maanden onderzoek verricht naar de relatie tussen groen, gezondheid en de inrichting van de openbare ruimte. In dit onderzoek wordt aangetoond dat burger, bedrijfsleven en overheid samen kunnen werken aan een gezondere en groenere stad. Het onderzoek maakt een sterk pleidooi om groeninitiatieven integraal te benaderen en kleinschalige initiatieven te koppelen aan grote stadsstructuren zodat een hecht netwerk ontstaat. Vanavond worden de uitkomsten gepresenteerd.

Architectuurcentrum Aorta heeft de afgelopen maanden onderzoek verricht naar de relatie tussen groen, gezondheid en de inrichting van de openbare ruimte. In dit onderzoek krijgt groen een waardevollere plek, en wordt aangetoond dat  burger, bedrijfsleven en overheid samen kunnen werken aan een gezondere en groenere stad.


Op stads-, wijk- en straatniveau

Er is gewerkt aan drie schaalniveau’s die in elkaars verlengde liggen: de stad, de wijk en de straat. De voorstellen zijn uitgewerkt aan de hand van drie deelgebieden: Rivierenwijk, Oud-Hoograven en Nieuw Hoograven-Zuid. De uitkomsten zijn bemoedigend. De argumenten om groen een integrale plek te geven bij het inrichten van de openbare ruimte zijn helder geformuleerd. Groen draagt bij aan welbehagen en met de verwachte klimaatsverandering zal groen een belangrijke rol spelen in het leefbaar houden van de stad.

 

Gevolgen voor ontwerp, realisatie, beheer en financiering

Wat betekent het voor ontwerp, inrichting en beheer? En hoe geef je burgers meer invloed op de inrichting van de leefomgeving? Het onderzoek is verder een sterk pleidooi om groeninitiatieven integraal te benaderen. Door de doelen van het groen zo breed mogelijk te nemen, krijgt groen een grotere en waardevollere (of meer waardevolle) betekenis voor de stad. Wanneer het kleinschalige initiatief ook nog eens gekoppeld wordt aan de grote structuren van de stad ontstaat een hecht netwerk. Een netwerk met vitaal belang voor de stad; een netwerk dat het beeld en de identiteit van de stad zal bepalen. Zoals de singels en de bomen langs de Oudegracht bepalend zijn in het gezicht van de binnenstad, zo kan een stedelijk netwerk van groen gezicht geven aan heel Utrecht.

Er is uiteraard ook gezocht naar antwoorden op de vraag hoe we dergelijke ingrepen kunnen financieren. B etekent het koppelen van doelen ook een besparing? En hoe kunnen aan de stad gelieerde partijen een bijdrage leveren?


Bijeenkomst Groen Maakt Gelukkig!

Tijd voor reflectie op de voorstellen. Vanavond is een bijeenkomst georganiseerd die start met een presentatie van de resultaten van de twee werkateliers.  De avond wordt geleid door Richard Engelfriet ( http://rengelfriet.wordpress.com/).  Vier professionals reflecteren op de uitkomsten: – Hetty Linden, directeur GG&GD – Frank van der Zanden vml hoofd ontwerp openbare ruimte – Marianne Lensink Hoofd stedenbouw en planologie – Sjerp de Vries, omgevingspsycholoog WUR. Speciale gasten zijn: Ingeborg Thoral, onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit, en Wiebke Klemm, onderzoeker WUR en landschapsarchitecte.

 

Samen aan het werk met groen

Onder leiding van Arda van Helsdingen en Arnold Meijer werken ontwerpers, beheerders, planeconomen, GG&GD, gebiedsmanagers, adviseurs duurzaamheid, milieu en gezondheid en het RIVM, sommigen tevens bewoners van de wijken, met elkaar aan de vraag op welke wijze de inrichting van de openbare ruimte kan bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsklachten en het verminderen van extreme klimaatscenario’s.

 

Datum: Woensdag 9 juli 2014
Tijd: 19.30 – 21.30 uur LET OP ivm eventuele halve finale eindtijd half uur voor aanvang wedstrijd
Toegang: € 5,00( (4,00 euro voor U-pas houders, CJP, 65+, studenten en Donateurs van Aorta)
Locatie: UCK, Torenzaal, Domplein 4, Utrecht
Reserveren: Aorta@aorta.nu of 030-2321686

Bron: www.aorta.nu/2014/06/groen-maakt-gelukkig/

Deel dit artikel