Nieuws

Parkeerwaarden

Steeds vaker blijkt dat parkeernormen niet meer het antwoord geven op de vraag hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn bij nieuwbouw plannen. Sterk veranderend gebruik van gebouwen, toename van het flexwerken, vervaging van winkelbranchering in de steden: het zijn allemaal redenen waarom de traditionele parkeernormen niet meer passend zijn. daarom is het goed om eerst naar de parkeerwaarden te kijken in plaats van direct naar de parkeernormen te grijpen.

Parkeernormen zijn niet langer een instrument om de schaarse ruimte adequaat in te richten, maar ook om mensen met zachte dwang naar andere vervoerswijzen te leiden, of om milieudoelstellingen te ondersteunen. Daar is op zich niks mis mee. Beleid is er immers voor om keuzes te maken tussen verschillende belangen. Hetgeen schuurt is dat parkeernomen daarvoor niet ingericht zijn. Je kan wel stellen dat er vanuit milieuoverwegingen minder parkeerplaatsen bij een woning mogen zijn, maar daarmee wordt eerder de woning onverkoopbaar dan dat ons leefmilieu geholpen wordt. Daarom moet bij elk bouwproject eerst naar de waarden worden gezocht en niet meteen naar de normen worden gegrepen.


Normen en waarden

In het algemeen is de rechtvaardiging van een norm altijd de verwijzing naar gedeelde waarden. Iets dat we samen vinden en door onze cultuur wordt bepaald. Als de norm dat we niet door het rode licht rijden moet worden verdedigd, dan worden waarden als veiligheid en verantwoordelijkheid als legitimatie gebruikt.

Zo zou dat ook voor parkeren kunnen gelden. Als we het aantal parkeerplaatsen bij een nieuwe ontwikkeling in de hand willen houden heeft dat een aanleiding. Bijvoorbeeld een bereikbare en leefbare stad. Zo’n stad vraagt om parkeerplaatsen, anders kan die economisch slecht functioneren. Maar de stad vraagt ook om ruimte voor groen, terrassen en speelgelegenheid. Als de ambitie bepaald is moet op basis daarvan de juiste parkeercapaciteit worden gevonden.

In een andere situatie zullen andere waarden gelden. Zo willen we in steden ook voldoende betaalbare woningen hebben om te voorkomen dat alleen de elite zich nog een plaats in de binnenstad kan veroorloven. Een betaalbare woning gaat echter slecht samen met een verplichte dure parkeerplaats. Betaalbare woningen met een uitstekende bereikbaarheid, maar zonder eigen parkeerplaats ‘voor de deur’ maakt de ambitie haalbaar. En het parkeren? Misschien wel in een van de vele leegstaande parkeerplaatsen elders die we de afgelopen decennia onder menig nieuwbouwblok op basis van de parkeernormen hebben gebouwd.


Meer lezen over dit onderwerp

Bovenstaand artikel, van de hand van Ernst Bos – Spark, is een deel van een artikel dat gepubliceerd is in de mei-editie van magazine PARKEER24. U kunt onderstaand het volledige artikel als PDF downloaden.

Waaromwelparkeernormen.pdf
beschikbaar voor iedereen
DownloadDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel