Nieuws

Mobiliteitscommunity pakt bereikbaarheid Eindhoven aan

Community Eindhoven Centrum Noordoost van het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) voert in hoog tempo concrete maatregelen door om de bereikbaarheid van het gebied aan te pakken. TU/e, Fontys, Maxima Medisch Centrum (MMC), Rabobank en gemeente Eindhoven nemen deel aan de community. Samen verbeteren ze daarmee de bereikbaarheid van de locatie en de leefbaarheid van de omgeving.

Eindhoven Centrum Noordoost is een druk bezocht gebied met meer dan 10.000 arbeidsplaatsen en minstens 15.000 studenten, waar veel verkeersstromen samenkomen. Dit leidt onder andere tot een hoge parkeerdruk in en rondom het gebied. Om de bereikbaarheid van het gebied aan te pakken, is met ondersteuning van het bmn de community Eindhoven Centrum Noordoost in het leven geroepen. De gezamenlijke inspanningen van de leden uit community Eindhoven Centrum Noordoost werpen hun vruchten af, zo namen ze de volgende acties:

  • Het uitbreiden van fietsparkeervoorzieningen bij MMC en Fontys.
  • Invoeren betaald parkeren en parkeermanagementsystemen bij TU/e en MMC.
  • Een nieuwe busverbinding (lijn 104) tussen station Eindhoven en TU/e campus.
  • Voorbereiden inzet poolfietsen en pool e-bikes voor verkeer tussen MMC Eindhoven en MMC Veldhoven.
  • Communicatiecampagnes bij alle bedrijven over de concrete verbeteringen om te stimuleren dat werknemers er gebruik van gaan maken.

Directe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven 

In de community werken bedrijven en overheid samen om te komen tot de best passende oplossingen. De gemeente Eindhoven ziet de uitgevoerde projecten en acties als een flinke stimulans voor de samenwerking in de community én als een bijdrage aan een blijvende duurzame bereikbaarheid van het noordoostelijk deel van de stad. Jan Willem Hommes, gemeente Eindhoven: “De signalen uit de community komen veel directer binnen in ons beleid, waardoor wij gericht maatregelen kunnen treffen die afgestemd zijn op de projecten in de community.”

 

Communityleden noemen wat betreft de samenwerking als grootste voordeel dat je ervaringen kunt uitwisselen en kunt afkijken bij elkaar. De uitwisseling van gegevens zorgt ervoor dat leden veel sneller kunnen komen tot bijvoorbeeld een subsidieaanvraag. Simone Vonken, TU/e: “Je kunt bij de buren kijken en dat is prettig. Het is fijn dat je niet iedere keer het wiel moet uitvinden. Je kunt dingen samen oppakken en kijken hoe het werkt. Je bent van elkaar afhankelijk.”

Interne communicatie

Binnen de bedrijven wordt veel gecommuniceerd met de achterban. Er wordt flink ingezet op communicatiecampagnes om medewerkers te stimuleren om ook daadwerkelijk gebruik te gaan maken van de regelingen. Zo is er flink ingezet op fietsstimulering onder medewerkers bij alle partijen. Bij MMC wordt gewerkt met een fietsbeloning via de app ForenZo, wordt betaald parkeren ingevoerd en worden nieuwe fietsenstallingen aangelegd. Angela Roest, MMC: ”Wij hebben nu meer dan 500 deelnemers aan ForenZo en daar gaan we mee verder. Daar ben ik trots op!  We krijgen veel positieve reacties op de acties om het fietsen te belonen en te stimuleren.”


De TU/e heeft inmiddels een nieuwe aanvraag voor de vervanging en bouw van extra fietsvoorzieningen ingediend en er zijn bedrijfsfietsen aangeschaft. Fontys is aan de slag gegaan met B-Riders en E-bike-probeerweken en is bezig met een uitbreiding van de poolfietsen. 

Continuïteit

De bereikte resultaten en de succesvolle samenwerking in de community dienen als inspiratiebron voor de leden om juist nu door te pakken. De community richt zich daarmee op het verder uitbouwen van effecten van de maatregelen en ziet het belang in van de continuïteit van mobiliteitsmanagement. Een belangrijk leerpunt is tijdige en blijvende betrokkenheid van het bestuur die uiteindelijk de afwegingen en beslissingen moeten maken. Als facilitator en tussenschakel zal het bmn een belangrijke rol blijven spelen en alert zijn op ontwikkelkansen.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel