Nieuws

Kinderen moeten per dag een uur extra bewegen

Kinderen bewegen te weinig. De Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren scholen om kinderen naast de gewone gymles twee keer per dag een half uur te laten bewegen.

 

In het advies van de Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wordt aangegeven dat kinderen tijdens de les oefeningen kunnen doen om de leerprestaties voor rekenen en taal te bevorderen. Bewegen tijdens de les zou een positieve invloed hebben op de hersenactiviteit en de cognitieve onderwijsprestaties. 


Kinderen zouden volgens de normen van nu minimaal een uur per dag moeten bewegen. Daarnaast zouden ze speciale oefeningen moeten doen om de spieren en botten te versterken. De adviesraden vinden dat scholen hier meer op moeten inzetten, omdat kinderen het grootste gedeelte van de dag in de klas doorbrengen. Dat geldt voor zowel het basisonderwijs als voor middelbare scholen en het mbo.

 

Ook gemeenten zouden volgens de raden meer kunnen doen, bijvoorbeeld door buurtcoaches aan te stellen.Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel