Nieuws

Advies: hanteer norm veilige fitnesstoestellen

Op steeds meer plekken in Nederland worden sportieve plekken ingericht waar permanente fitnessapparatuur staat. Ook bij deze toestellen is veiligheid van groot belang. Daarom is er een veiligheidsnorm voor, die nog niet verplicht is: de norm NEN-EN 16630. De branchevereniging Spelen en Bewegen adviseert opdrachtgevers voor sportieve speelplekken (vaak zijn dit gemeenten) deze norm te gaan hanteren bij hun aanbestedingen. De branchevereniging heeft een voorbeeldtekst geschreven, die haar leden bij hun potentiële opdrachtgevers onder de aandacht kunnen brengen.

Leden branchevereniging voldoen al aan norm veilige fitnesstoestellen

In april van dit jaar hadden de leden van de branchevereniging Spelen en Bewegen al besloten dat de sportieve plekken die zij inrichten voldoen aan de norm NEN-EN 16630. De aangesloten leden laten zo zien dat ze veilige fitnesstoestellen verkopen, waarbij de kwaliteit van de fabricage en installatie is geborgd. Voor andere speeltoestellen geldt dit ook: die voldoen aan de norm voor veilige speeltoestellen, NEN-EN 1176, die al wel verplicht is.

Voorbeeldtekst voor opdrachtgevers om norm te gaan opnemen

De nieuwe veiligheidsnorm is het gevolg van de toegenomen variatie in speelplekken. Anne Koning, voorzitter branchevereniging Spelen en Bewegen: “Ik hoop dat de opdrachtgevers voor sportieve speelplekken de nieuwe norm gaan opnemen in hun aanbestedingen.  Het inrichten van speelruimte verschuift  naar een inrichting die rekening houdt met mensen in allerlei leeftijden die gezond willen bewegen.  Vandaar de vraag naar permanente fitnesstoestellen voor buiten. Natuurlijk is het ook belangrijk dat die fitnesstoestellen veilig zijn; daarom houden al onze leden zich daaraan.” De branchevereniging hoopt nu dat haar voorbeeldtekst eraan bijdraagt, dat opdrachtgevers ook gaan verlangen dat de veiligheid en kwaliteit van de sportieve beweegplekken is gewaarborgd.Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel