Nieuws

Utrecht plant bijvriendelijk groen

Het jaar 2012 is landelijk uitgeroepen tot ‘Het Jaar van de Bij’. Bijen zijn namelijk belangrijk; ongeveer dertig procent van ons voedsel is afhankelijk van bestuiving door bijen. Utrecht draagt een tandje bij; de gemeente heeft dit najaar 89 bijvriendelijke bomen en 960 bijvriendelijke heesters geplant.

Utrecht plant bijvriendelijk groen

Utrecht helpt de bij


De gemeente Utrecht zet zich in voor bijen en andere insecten om de biodiversiteit in de stad te stimuleren. De gemeente wil groengebieden met elkaar verbinden zodat planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden en verplaatsen. Ook stimuleren zij het realiseren van groene daken en gevels door het verstrekken van subsidie en de aanleg van geveltuinen door het aanbieden van een Leefbaarheidsbudget. De gemeente adviseert inwoners over de keuzes voor plantensoorten en probeert onkruid te bestrijden zonder het milieu, en dus de bijen, schade toe te brengen

Boomplaatjes


Er zijn niet alleen bomen, maar ook verplaatst. Negen grote linden zijn vanaf HOV Tracé aan de Weg tot de Wetenschap naar verschillende plekken in Overvecht verplaatst. De linden moesten wijken in verband met een andere bestemming van de grond. De bomen zijn op plekken geplaatst waar eerder grote bomen hebben gestaan, maar die zijn verwijderd in verband met ziekte. Op de bijvriendelijke bomen zijn metalen plaatjes bevestigd met een verwijzing naar ‘Het Jaar van de Bij’.
 

Bijen in de stad


De stad is met een grote variatie aan bloemen en planten een belangrijke plek voor bijen. Belangrijker zelfs dan de landbouwgebieden om de stad. Door bijvoorbeeld bermen minder vaak te maaien, bijvriendelijke bloemen te zaaien of plekken te maken waar ze kunnen wonen, probeert de gemeente de overlevingskans van bijen te vergroten. Want hoe meer groen in de stad, hoe meer leefgebied voor bijen.

 

 

Deel dit artikel