Nieuws

Slimme combinaties tussen groen en zorg

Groen maakt mensen blijer, fitter en gezonder. Dit biedt maatschappelijke meerwaarde die gemeenten structureel kunnen inzetten voor de zorg. Maar hoe? We nemen voorbeeld aan gemeente Rotterdam.

Experimenteren met groen

Op 26 januari organiseerden Petra van de Kop en Arja Nobel in opdracht van de Gemeente Rotterdam een werkatelier in Rotterdam. Centraal stond de vraag: waar liggen nu kansen om structureel gebruik te maken van groen voor de gezondheid en het welzijn van Rotterdammers. Met bijna honderd ondernemers en ambtenaren uit de zorg en het groen werd verkend waar de kansen op dit gebied liggen.


“De bedoeling was om tot experimenten te komen die groen en zorg verbinden. De kern is: experimenteren, nieuwe dingen uitproberen en daarvan leren. Waar nodig faciliteert de gemeente het contact of zorgt dat leerervaringen worden gedeeld. Uiteindelijk wil de Gemeente Rotterdam de  lessen uit deze experimenten meenemen in de volgende aanbestedingsronde van de zorg,” aldus Van de Kop.


De bijeenkomst bracht verrassend veel ideeën en samenwerking op gang. Voorbeelden van experimenten waar mensen mee aan de slag zijn gegaan, zijn: een groene maatschappelijke stage voor Rotterdamse ambtenaren, het Rotterdamse Dakpark als ‘leerarena’ voor nieuwe manieren van aanbesteden, en een ‘groen lint” dat groene plekken en nabijgelegen zorginstelllingen/locaties in Rotterdam verbindt. Maar er wordt ook geëxperimenteerd met het transparant maken van de gezondheidseffecten van groen met behulp van de
Maexchange.
 

Werkatelier groen & zorg

Hoe organiseer je zo’n proces? Hoe breng je partijen bij elkaar en vind je uit waar binnen jouw gemeente, project of organisatie kansen liggen om slimme combinaties tussen zorg en groen te maken? Deze vragen wil Van de Kop beantwoorden met een werkatelier tijdens de Week van de Openbare Ruimte op themadag Ruimte & Groen, in samenwerking met Josine van den Boogaard van gemeente Rotterdam. “Het is echt een zoekproces, maar in Rotterdam wordt er actief aan gewerkt. Tijdens het werkatelier willen we andere gemeenten laten zien hoe Rotterdam hiermee omgaat en samen ontdekken wat er nog meer mogelijk is.” 
 

Wat Van de Kop zelf inspireert zijn de gebruikers: wat betekent groen voor hen? Onderstaande video van de Voedseltuin in Rotterdam geeft mooi weer wat de tuin betekent voor de gebruikers.Lees ook meer over de resultaten van het werkatelier op 26 januari.Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel