Nieuws

Handreiking voor inrichten laadpleinen

Er is een flinke uitdaging om het groeiende aantal elektrische auto’s in de laadbehoefte te voorzien. Het inrichten van laadpleinen kan hiervoor een oplossing zijn. Als ondersteuning voor gemeenten en andere initiatiefnemers, presenteert Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) de handreiking voor laadpleinen.

De handreiking realisatie laadpleinen is ontwikkeld door NKL vanuit de Nationale Agenda Laadinfra (NAL). De handreiking dient als leidraad voor gemeenten en andere initiatiefnemers. De handreiking bevat praktische richtlijnen voor gemeenten en marktpartijen en is bedoeld om overzicht te krijgen bij de realisatie van een laadplein. Deze richtlijnen komen voort uit praktijkervaringen van gemeenten en marktpartijen. Deze handreiking geeft inzicht in de afwegingen, keuzes en de benodigde afspraken voor het realiseren van een laadplein voor personenvervoer in de openbare ruimte. De afspraken sluiten aan bij internationale standaarden en zijn aanvullend op de bestaande wet- en regelgeving.

Initiatief tot exploitatie

De handreiking heeft een duidelijk stappenplan: van initiatief, keuze voor een technische variant, uitvraag aan de markt, vergunningverlening tot en met realisatie van installatie en infrastructuur. De handreiking kan een uitgangspunt zijn bij de realisatie van een laadplein. Naast de handreiking zijn eisen opgesteld waaraan een laadplein moet voldoen. Hierbij moet gedacht worden aan verschillende criteria als functionaliteiten, techniek, vormgeving en smart charging. De handreiking is ontwikkeld in samenwerking met verschillende organisaties zoals gemeenten, adviesbureaus en netbeheerders.

Lees meer over de handreiking.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel