Nieuws

Vlissingen: actualisering parkeerbeleid

De afgelopen maanden zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd voor de actualisering van het parkeerbeleid in Vlissingen. Na de zomer gaat de gemeente aan de slag met het uitwerken van de resultaten, om te komen tot een geactualiseerd parkeerbeleid.

Parkeeronderzoek

In december 2014 is een parkeeronderzoek uitgevoerd, om in beeld te krijgen wat de parkeerdruk in en rond de binnenstad is. Daarnaast is onderzoek gedaan hoe het parkeerbeleid van de gemeente Vlissingen zich verhoudt tot het beleid in vergelijkbare gemeenten.


Betrokkenheid

Tot 1 mei 2015 hebben inwoners suggesties in kunnen sturen. Deze zijn al meegenomen in de actualisering van het parkeerbeleid. Bij de verdere uitwerking worden inwoners, lokale organisaties en belangenbehartigers ook nauw betrokken.


Uitwerking najaar 2015

In september 2015 wordt door de gemeente gecommuniceerd over hoe het verdere proces zal verlopen.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel