Nieuws

20% meer duurzame energie en energieverbruik in 2020

Gemeente Amsterdam heeft de Duurzaamheidsagenda voor de hoofdstad gepresenteerd. Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders wil dat in 2020 het aantal huishoudens dat lokaal opgewekte duurzame elektriciteit gebruikt met tenminste 92.000 is gestegen.

Er zijn concrete plannen gemaakt voor energiebesparing en het versneld aansluiten op stadswarmte van bestaande woningen. Verder wordt de markt uitgedaagd nog duurzamer te bouwen en wordt elektrisch vervoer, slimme distributie en de uitbreiding van de milieuzone naar andere typen voertuigen verder gestimuleerd om de lucht in de stad gezonder te maken.

Lees verder op de website van Gemeente Amsterdam.Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel