Nieuws

Gasloos woonzorggebouw in Baarn

Schoonoord, een woonvoorziening voor ouderen van woningcorporatie Habion en zorgorganisatie Amaris Zorggroep in Baarn, wordt volledig gasloos gebouwd. In april dit jaar is de bouw gestart, door Slokker Bouwgroep en installatiebedrijf Scheer & Foppen. Begin 2019 is het nieuwe woongebouw in Baarn af.

Het woongebouw bestaat uit drie gebouwen, met in totaal 53 appartementen en 300 m2 algemene ruimtes voor ontmoeting/recreatie, restauratief, services, zorg en ondersteuning. De woningen zijn bestemd voor ouderen die hier of via Amaris wonen inclusief een zorgpakket of hier zelfstandig wonen met de mogelijkheid tot thuiszorg.

Tussentijdse aanpassingen

Het kabinet heeft besloten dat nieuwe woningen waarvoor de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt gedaan gasloos gebouwd moeten worden. Omdat de bouw van Schoonoord al gestart was, hoeft dit gebouw niet aan deze eis te voldoen. Toch stapte men in Baarn over op gasloos en paste de ontwerpplannen aan.  “Je neemt zo’n beslissing natuurlijk niet zomaar alleen met je zorgpartner. Het is zeker ook de verdienste van onze aannemer Slokker Bouwgroep en haar onderaannemer Scheer & Foppen. Zij hebben zich uitermate coöperatief opgesteld,” vertelt Habion-directeur Peter Boerenfijn.

Kostenbesparingen

De samenwerkende partijen vinden het hun verantwoordelijkheid om Schoonoord gasloos te bouwen. Zo past het perfect bij de duurzaamheidsdoelstellingen en is het gebouw hiermee klaar voor de toekomst. Daarnaast voorzagen de partijen dat ze het in de nabije toekomst toch zouden doen. “Dan is het beter om direct over te stappen, omdat er nu nog geen bewoners wonen, zodat van extra overlast geen sprake kan zijn,” vertelt Peter Boerenfijn. Ook zorgorganisatie Amaris was meteen overtuigd. Manager vastgoed Herman Bezemer: “De energielasten gaan aanzienlijk omlaag. Het geld dat we besparen komt ten goede aan onze bewoners.”

Luchtwarmtepompen en meer zonnepanelen

Uiteraard moest er het nodige worden aangepast om ‘gasloos’ mogelijk te maken.  “De cv-ketels zijn tijdens de uitvoering ingeruild voor luchtwarmtepompen. Ook liggen er nu meer zonnepanelen (ruim 400 in totaal). Het aantal moesten we verhogen om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen,” vertelt directeur Stefan Wildhagen van Slokker Bouwgroep vestiging Breda.

Nieuwbouw

De nieuwbouw bestaat uit drie gebouwen, met in totaal 53 appartementen en 300 m2 algemene ruimtes voor ontmoeting/recreatie, een restaurantfunctie, services, zorg en ondersteuning. In het eerste kwartaal 2019 staat de oplevering gepland. Dit artikel komt uit Stedebouw & Architectuur

Deel dit artikel