Nieuws

Entente Florale: 'Een groene stemming'

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Daarom heeft de stichting Entente Florale een pagina ontwikkeld die het belang van groen in de leefomgeving aan de kiezer duidelijk maakt. 
De pagina moet de kiezer er op attenderen om een stem uit te brengen op een partij die groen op waarde schat. 

Entente Florale: 'Een groene stemming'

‘Een groene stemming’In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 informeert de stichting Entente Florale via de pagina ‘Een groene stemming’ de lokale politieke partijen en stemgerechtigden over het maatschappelijk en economisch belang van groen voor zijn of haar leef- en werkomgeving. Op de pagina ‘De groene stemming’ staan verschillende onderwerpen centraal: Biodiversiteit in de tuin, milieuvriendelijkheid, vestigingsklimaat, fijnstof, gevelgroen, buitenspelen en gezondheid.

Groen van levensbelang


Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden over groen, natuur en landschap. In de programma’s van veel politieke partijen neemt groen daarom een prominente plek in. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat groen van levensbelang is voor onze gezondheid, een prettige leefomgeving en een vitale economie. Dit moet echter ook in beleid worden omgezet.

De burger attenderen


In deze en de komende drie uitgaven van ‘Een groene stemming’ van Entente Florale Nederland worden vanaf nu tot aan de gemeenteraadsverkiezingen de kiezers geïnformeerd over het belang van groen. Doel is de burger er op te attenderen een stem uit te brengen op een partij die het groen op waarde schat. Entente Florale geeft geen stemadvies, u kunt deze pagina dus plaatsen zonder dat uw neutraliteit in gevaar wordt gebracht.


Gemeenteraadsverkiezingendebat


In het kader van de verkiezingen vindt er tijdens de viering van de NationaleBoomfeestdag in Park Lingezegen op 12 maart, een jeugddebat plaats. Dit debat tussen kinderen en prominente politici gaat over het belang van bomen, biodiversiteit en natuur. Het debat heeft tot doel de pers en de 750 genodigde kinderen te informeren over het belang van groen, maar ook om hen te betrekken bij wat zij belangrijk vinden voor hun omgeving. Daarnaast worden de aanwezige stemgerechtigden - een week voor de verkiezingen – geïnspireerd tot het kiezen van een partij die de natuur een warm hart toedraagt. Het debat wordt georganiseerd door de stichting Boomfeestdag en Entente Florale Nederland.

Een groene stemming


De pagina ‘Een groene stemming’ is integraal en copyright vrij verkrijgbaar. De pagina is druktechnisch van voldoende kwaliteit om deze op A3-formaat af te drukken. Ook is het mogelijk om items die u aanspreken apart op te nemen. Mocht u ook de desbetreffende afbeelding hiervan willen ontvangen in drukkwaliteit, dan kunt u deze opvragen bij Roel van Dijk van Entente Florale (rvdijk@ententeflorale.nl).

Download hier de pagina 'Een groene stemming'.
 

 

 

 

Deel dit artikel